فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

الله جل جلاله فرمایلي دي: ای د آدم زویه! د خېر په لارو کې لګښت وکړه، چې پراخي درباندې راشي.
عربي انګلیسي فرانسوي
کله چې یو سړی په خپله کورنې باندې لګښت وکړي او - له الله نه یې اجر وغواړي - نو هغه ورته صدقه شمېرل کیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي