Nënkategoritë

Lista e haditheve

Allahu i Lartësuar thotë: "O bir i Ademit! Jep, do të të jepet!"
عربي Anglisht Frëngjisht
Nëse njeriu (musliman) shpenzon për familjen e tij, duke llogaritur në shpërblimin e Zotit, atëherë kjo i shkruhet sadaka
عربي Anglisht Frëngjisht