Lista hadisa

"Ovaj je svijet samo prolazni užitak, a najbolje na njemu jest dobra (čedna i odgojena) žena."
عربي Engleski Francuski
„Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žena.“
عربي Engleski Francuski
"Neka vjernik ne mrzi vjernicu. Ako prezire jednu njenu osobinu, zadovoljan je njenim drugim osobinama.
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!" Jedan ensarija upita: "A mužev brat?" "Mužev brat je smrt." Muslim je zabilježio da je Ibn Vehb kazao: “Čuo sam Lejsa kako kaže: ‘El-Hamv je mužev brat ili neko sličan od muževe rodbine, amidžić i sl.’”
عربي Engleski Francuski
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pošao je na musalu za Kurbanski, ili Ramazanski bajram, pa je prošao pored žena i rekao im: ‘O žene, udjeljujte milostinju, vidio sam da ste vi najbrojnije u Vatri.’ ‘A zašto, Allahov Poslaniče?’, upitaše, na šta on odgovori: ‘Jer mnogo proklinjete i poričete muževo dobročinstvo. Nisam vidio da neko manjkavog razuma i vjere može zbuniti odlučnog čovjeka kao vi.’ Upitaše: ‘Allahov Poslaniče, u čemu se ogleda manjkavost naše vjere i razuma?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: ‘Zar svjedočenje muškaraca nije ravno svjedočenju dviju žena?’ ‘Jeste’, odgovoriše, pa im reče: ‘U tome se ogleda krnjavost razuma; a klanja li i posti li za vrijeme mjesečnog pranja?’ ‘Ne klanja i ne posti’, odgovoriše, pa on zaključi: ‘Eto u tome se ogleda manjkavost u vjeri.’”
عربي Engleski Francuski
Neka se ne posti dva dana: (prvi dan) Ramazanskog i Kurban-bajrama; neka se ne klanja (nafila) namaz neposredno poslije (obavljenog) farza sabaha dok Sunce ne izađe, i poslije farza ikindije dok Sunce ne zađe; da se ne čine namjenska putovanja osim samo radi tri džamije: radi Mesdžidul-Harema (Ka'be), Mesdžidul-Aksaa (u Jerusalemu) i radi ove moje džamije (u Medini).
عربي Engleski Francuski
"Za muškarce je da izgovaraju: 'Subhanallah!', a za žene da pljeskaju."
عربي Engleski Francuski
"Kada se žena ne odazove muževom pozivu u postelju i on zanoći srdit na nju, meleki je proklinju sve do sabaha."
عربي Engleski Francuski
Prenosi Džabir da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao: "Neka niko od vas ne noći kod udate žene, osim ako joj je muž ili mahrem."
عربي Engleski Francuski
Oporučujem vam da činite dobro ženama, jer je žensko stvoreno od rebra, a najkrivlji dio rebra je najviši. Ako ga pokušaš ispraviti slomiš ga, a ako ga ostaviš, ostaje i dalje kriv. Zato vam oporučujem da činite dobročinstvo ženama.
عربي Engleski Francuski
Neko od vas tuče svoju ženu, kao što roba tuče, a onda, možda, krajem dana s njom spava!'
عربي Engleski Francuski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."
عربي Engleski Francuski
"Kada vam žene zatraže da idu u džamiju, nemojte im braniti."
عربي Engleski Francuski
Allahu moj, ja se zauzimam za pravo dvoje slabih: siročeta i žene.
عربي Engleski Francuski
"Allah se smilovao čovjeku koji ustane noću, pa klanja i probudi svoju ženu, pa ako ne htjedne, zapljusne je vodom. Allah se smilovao i ženi koja ustane noću, pa klanja i probudi svog muža, pa ako ne htjedne, zapljusne ga vodom u lice."
عربي Engleski Francuski
“Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja.”
عربي Engleski Francuski
El-Esved b. Jezid veli: "Aiša, radijallahu anhu, upitana je: 'Šta je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, radio u kući?' Ona je odgovorila: 'Pomagao bi ukućanima. A kad bi nastupilo vrijeme namaza, otišao bi na namaz." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se pretvara da se nečim odlikuje jest kao onaj ko obmanjuje druge oblačeći lažnu odjeću."
عربي Engleski Francuski
"Svakoj ženi kojoj umre troje djece ista ta djeca bit zaštita od Vatre."
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi htio krenuti na put, bacao bi kocku među ženama, pa koja bi dobila na izvlačenju putovala bi sa njime. U jednoj vojnoj misiji bacio nam je kocku u kojoj sam ja dobila, tako da sam putovala sa njim, a to je bila u vremenu nakon što je objavljen propis pokrivanja."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je ženstvene muškarce, i muškobanjaste žene. I zapovjedio je: “Odstranite ih iz svojih kuća!”
عربي Engleski Francuski
U kazivanju o Beriri i njenom suprugu
عربي Engleski Francuski
Ebu Talha imao je dijete koje je bilo bolesno. Otišao je na put i dijete je umrlo.
عربي Engleski Francuski
Prenosi se da je Sa'd b. Ebi Vekkas, radijallahu 'anhu, kazao: "Omer je zatražio dozvolu da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a kod njega (su bile) neke žene iz plemena Kurejš. Razgovarale su s njim i tražile od njega mnoge odgovore. Glasovi su im bili povišeni. Pošto je Omer zatražio dozvolu za ulazak, one su ustale i požurile da se pokriju. Potom mu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dozvolio (i on je ušao). Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nasmiješio se, a Omer reče: ‘Allahov Poslaniče, neka ti Allah uvijek da radost.’ ‘Začudio sam se ovima što su bile kod mene. Kad su čule tvoj glas, požurile su da se zastru.’ ‘Allahov Poslaniče, ti si bio preči da one osjete strahopoštovanje prema tebi.’, reče Omer, a potom uzviknu: ‘O, neprijateljice samih sebe, zar se bojite mene, a ne bojite se Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem?’ ‘Da, ti si grub za razliku od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.’ ‘Tako mi Onog u Čijoj je Ruci moja duša’ - reče Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem – ‘šejtan te nije nikada sreo, idući nekim putem, a da nije pošao mimo tvog puta.’” Bilježi Buhari.
عربي Engleski Francuski
Neki je čovjek došao Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Moja supruga ne odbija ruku onoga koji od nje traži.” On reče: “Udalji je od sebe.” “Plašim se da neću moći bez nje”, kaza čovjek, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Onda je zadrži.”
عربي Engleski Francuski
“Omer, radijallahu anhu, naredio je zapovjednicima vojnih jedinica da vojnike koji su u vojnom pohodu prisile na to da pošalju imetak za izdržavanje žena, ili da im daju rastavu; ako im daju rastavu, moraju im poslati onoliko imetka koliko im nisu dali.”
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Omer prenosi da je neka žena kazala: "Allahov Poslaniče, moj sin je bio u mome stomaku, moje mlijeko mu je bila hrana, moje krilo okrilje, a moj muž me razveo i sada želi da mi uzme dijete. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selllem, kaza joj je: 'Ti si preča svome djetetu dok se ne udaš.'"
عربي Engleski Francuski