အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ဒွန္နယာ လောကသည် အကျိုးခံစားသည့် အရာဖြစ်ပြီး လောက၏ အကျိုးခံစားမှုများအနက် အကောင်းဆုံးမှာ ကောင်းမြတ်သော ဇနီးပင်ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်