Podkategorije

Lista hadisa

"Zabranjen je ulazak u Džennet onome ko svjesno bude tvrdio da mu je otac neko ko mu nije otac."
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Nemojte se odricati svojih očeva! Onaj koji se odrekne svoga oca ušao je u nevjerstvo.“ Muttefekun alejhi
عربي Engleski Urdu
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je neki beduin i rekao: "Allahov Poslaniče, moja je žena rodila crnog dječaka!?" "Imaš li ti deva?", upita ga on. "Imam", odgovori beduin. "Kakve su boje?", upita ga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. "Crvene", odgovori. "Ima li među njima crnomanjastih (pepeljastih)?", upita ga. "Da", reče. "A odakle je to tako?", upita ga ponovo. "Mislim da je to zbog dalekog porijekla iz koje je povuklo tu boju", reče beduin. "Isto tako je to možda zbog dalekog porijekla iz kojeg je tvoj sin povukao tu boju", reče Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Urdu
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao kod mene veseo, lice mu je sjalo radošću, rekavši: 'Znaš li da je Mudžeziz nedavno pogledao Zejda b. Harisu i Usamu b. Zejda i rekao: 'Ova su stopala, zaista, jedna od drugih!"
عربي Engleski Urdu
Neki čovjek je u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, optužio svoju ženu (za blud) i zanijekao dijete (koje je ona rodila). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio im je, i oni su se zakleli uz kletvu onako kako je to Allah propisao, a zatim je presudio da dijete pripadne ženi, rastavivši (brak) između njih dvoje, jer su se zakleli uz izazivanje prokletstva na kraju.
عربي Engleski Urdu
Nemaš pravo protiv nje više ništa poduzimati. A moj imetak (koji sam joj dao), Allahov Poslaniče?", upita čovjek. "Nemaš pravo na njega. Ako si istinu rekao o njoj, mehr je za odnos koji si imao s njom. A ako si slagao na nju, onda još manje imaš pravo na njega i na nju.", reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Urdu
"Dijete pripada postelji a preljubniku pripada kamenovanje."
عربي Engleski Urdu
Od Enesa b. Malika prenosi se da je kazao: "Doista je Hilal b. Umejja optužio svoju ženu za preljub sa Šerikom b. Sahmaom, koji je bio brat el-Beraa b. Malika po majci. To je prvi čovjek koji je izvršio proklinjanje u islamu. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kazao je: 'Pratite je, pa ako rodi bjeloputo dijete neuvijene, ravne kose, oboljelih očiju, onda je sin Hilala b. Umejje. A ako bude bujnih crnih obrva, uvijene kose, tankih potkoljenica, onda je dijete Šerika b. Sehmaa.' Rečeno je da je rodila dijete bujnih crnih obrva, uvijene kose, tankih potkoljenica."
عربي Engleski Urdu
Ibn Šihab prenosi od Sehla b. Sa’da es-Saidija da je Uvejmir b. Eškar el-Adžlani došao Asimu b. Adiju i rekao: “Asime, šta veliš za čovjeka koji kod svoje žene zatekne drugog? Hoće li ga ubiti, pa da i njega ubiju? Kako će postupiti? Asime, upitaj mi za to Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.” Asim je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on je prezreo takva pitanja i toliko o tome ružnog kazao da je Asimu to veoma teško palo.
عربي Engleski Urdu
“Ukoliko čovjek makar jednom prizna da je određeno dijete njegovo dijete, nema pravo da kasnije negira očinstvo.”
عربي Engleski Urdu
“Moj otac i ja posjetili smo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i on upita mog oca: ‘Je li ovo tvoj sin?’ ‘Da, to je moj sin, tako mi Gospodara Kabe!’, moj otac odgovori...”
عربي Engleski Francuski
Hilal b. Umejja optužio je svoju suprugu kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za blud sa Šerikom b. Sahmaom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Dovedi svjedoke, ili će nad tobom biti izvršena kazna za potvoru.”
عربي Engleski Francuski