Podkategorije

Lista hadisa

Abdullah b. Omer prenosi da je neka žena kazala: "Allahov Poslaniče, moj sin je bio u mome stomaku, moje mlijeko mu je bila hrana, moje krilo okrilje, a moj muž me razveo i sada želi da mi uzme dijete. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selllem, kaza joj je: 'Ti si preča svome djetetu dok se ne udaš.'"
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Ebu Mejmuna Selme, štićenika stanovnika Medine, koji je bio iskren čovjek da je rekao: "Dok sam sjedio sa Eلاu Hurejreom dođe mu neka žena, Perzijanka, koju je muž pustio, i sa njom njen sin, a sina su oboje tražili - i reče mu na perzijskom jeziku: 'O Ebu Hurejre, moj muž mi želi uzeti sina.' Ebu Hurejre će na to: 'Bacite kocku u vezi njega.' To joj je rekao na stranom jeziku. Potom dođe njen muž i reče: 'Ko će mi to osporiti moje dijete?' Ebu Hurejre reče: 'Dragi Allahu, ja sam ovo rekao samo zato što sam prisustvovao kada je jedna žena došla Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, dok sam ja sjedio kod njega, te je rekla: 'Allahov Poslaniče, muž mi hoće odvesti sina, a on mi donosi vodu iz bunara Ebu lnebe, i od koristi mi je.' Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaza: 'Bacite kocku u vezi njega.' Njen muž će na to: 'Ko mi to hoće osporiti moje dijete?' Onda Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, (djetetu) reče: 'Ovo ti je otac, a ovo majka. Uzmi za ruku onoga kome želiš pripasti.' Dijete je uzelo za ruku majku te ga je odvela.'"
عربي Engleski Francuski
Od Rafia b. Sinana prenosi se da je primio islam dok je njegova žena odbila da pređe na islam. Otišla je Vjerovjesniku, s.a.v.s. i rekla: "A šta će biti s mojom kćerkom!", a bila je ostavila dojenje ili je bila u tom uzrastu. Rafi je kazao: "Kćerka meni pripada!" Allahov Poslanik, s.a.v.s. reče Rafiu: "Sjedi na ovu stranu!", a i njoj kaza: "Sjedi na ovu stranu!" A onda je posadio djete između njih. Zatim im je naredio: "Zovite je sebi." Dijete se okrenulo majci, a Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaza: "Allahu moj, uputi curicu!" I onda je dijete krenulo ka ocu, koji ju je uzeo.
عربي Engleski Francuski