Lista hadisa

Nikome nije dopušteno prolivati krv muslimana osim u tri slučaja: u slučaju kad osoba u braku počini blud, u slučaju ubistva, to jest glava za glavu, i u slučaju kad se osoba odmetne od vjere i napusti zajednicu.
عربي Engleski Francuski
"Allah neće pogledati čovjeka koji opći s drugim muškarcem ili opći sa ženom u analni otvor."
عربي Engleski Francuski
Od Aiše, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Nije dozvoljena krv muslimana koji svjedoči da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, osim u tri slučaja: ako učini zinaluk, a bio je u braku; ako se bori protiv Allaha i Njegovog Poslanika - taj se može ubiti, razapeti ili protjerati iz zemlje; ako ubije čovjeka."
عربي Engleski Francuski
“Allah je objavio ajet u kojem zabranjuje konzumiranje vina, a u Medini se u to vrijeme jedino pilo vino od datula.”
عربي Engleski Francuski
Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, dok je on bio u džamiji, pozvao ga i rekao (mu): 'Allahov Poslaniče, počinio sam blud!'
عربي Engleski Francuski
Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, doveden je čovjek koji je pio alkohol, pa su ga izbičevali sa otprilike četrdeset udaraca.
عربي Engleski Francuski
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, primjenjivao je kaznu odsijecanja šake za krađu u vrijednosti štita.
عربي Engleski Francuski
"Svako je opojno piće zabranjeno (haram)."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, objavljena je zabrana alkohola, a on se pravi od petero: grožđa, hurmi, meda, pšenice i ječma.
عربي Engleski Francuski
Ruka se odsijeca zbog četvrtine dinara, pa naviše.
عربي Engleski Francuski
"Ne bičuje se više od deset bičeva osim kada se radi o fiksnoj šerijatskoj kazni."
عربي Engleski Francuski
"Doveden je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je popio alkohola. 'Izudarajte ga!', reče Poslanik..."
عربي Engleski Francuski
Zaista se pokajala pokajanjem koje kada bi se podijelilo na sedamdeset stanovnika Medine bilo bi im dovoljno, a možeš li naći nešto bolje od toga da sebe preda Allahu Uzvišenom.
عربي Engleski Francuski
Neka žena Džuhejnijka došla je kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, trudna zbog bluda kojeg je počinila.
عربي Engleski Francuski
"Neka kažnjeni (bičevani) bludnik ne ženi osim sebi sličnu."
عربي Engleski Francuski
“Nemojte kažnjavati onako kako kažnjava Allah!”
عربي Engleski Francuski
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem bičevao je i protjerivao, a isto tako su postupali Ebu Bekr i Omer.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejra, r.a., prenosi se ovaj hadis: "Onaj ko potvori nekoga ko je u njegovoj vlasti pa optuženi bude nevin, onda će on biti kažnjen na Sudnjem danu. Neće biti kažnjen samo u slučaju da bude istina to što je rekao."
عربي Engleski Francuski
“Prokleo Allah onog ko ukrade jaje ili uže i zbog toga mu bude odsječena ruka!”
عربي Engleski Francuski
“Zaspao sam u džamiji na svom ogrtaču vrijednom trideset srebrenjaka. Neki čovjek je došao i ukrao ga. Uhvaćen je, odveden Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i naređeno je da mu se odsiječe ruka.”
عربي Engleski Francuski
“Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, doveden je čovjek koji je konzumirao vino, i on je zapovjedio da ga se udari dvostrukom palminom granom četrdeset puta...”
عربي Engleski Francuski
“Jevreji su došli kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su ga obavijestili da su jedan njihov muškarac i jedna žena počinili blud...”
عربي Engleski Francuski
Kurejšije su se zabrinule zbog jedne žene, Mahzumijke, koja je nešto ukrala.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je za robinju koja počini blud a nije bila u braku.
عربي Engleski Francuski
Došao je neki beduin Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: "Zaklinjem te Allahom da presudiš između nas po Allahovoj Knjizi." Rekao je njegov parničar, a bio je od njega razumniji: "Da, presudi nam po Allahovoj Knjizi, i dozvoli mi da govorim." Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu je dozvolio, a on je rekao: "Moj sin je bio kod ovog (beduina) nadničar i učinio je blud sa njegovom ženom. Rečeno mi je da je kazna za mog sina kamenovanje pa sam ga ja otkupio od te kazne za stotinu ovaca i djevojčicom robinjom. Kasnije sam pitao učene, pa su mi rekli da je kazna za mog sina trebala biti stotinu udaraca bičem i progon (iz njegovog mjesta) godinu dana, a da je kazna za ženu s kojom je počinio blud kamenovanje." Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša presudit ću vam po Allahovoj Knjizi. Robinja i stado se vraćaju tebi, a kazna tvom sinu je stotinu udaraca bičem i izgnanstvo godinu dana." Zatim je rekao Unejsu, čovjeku iz plemena Eslem: "Sutra porani do te žene, pa ako prizna blud kamenuj je." Pa je poranio Unejs sutradan, i ona je priznala blud, te je kamenovana kako je i naredio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
عربي Engleski Francuski
“Odmazda se ne izvršava nad roditeljem zbog ubistva djeteta.”
عربي Engleski Francuski
“Mi ne angažiramo na ubiranju zekata onoga ko to od nas traži! Nego ti, Ebu Musa, i ti Abdullah b. Kajs, pođite u Jemen!”
عربي Engleski Francuski
“Uzmite od mene propis, uzmite od mene propis! Allah im je našao izlaz. l za momka i djevojku koji učine blud – stotinu udaraca bičem i progon na godinu dana, a za udatu i oženjenog koji počine blud – stotinu udaraca bičem i kamenovanje.”
عربي Engleski Francuski
“Nakon što je Maiz b. Malik otišao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu da je počinio blud, on mu kaza: ‘Možda si je samo poljubio, ili dodirnuo, ili pak samo pogledao!?’ ‘Nije tako bilo, Allahov Poslaniče’, odgovori on. Poslanik tad nedvosmisleno upita: ‘Jesi li s njom imao spolni odnos?’ ‘Jesam’, odgovori Maiz. Tad Poslanik naredi da se kamenuje.”
عربي Engleski Francuski
“Svevišnji je Allah poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa istinom i objavio mu Knjigu. Između ostalih ajeta, objavljen mu je ajet o kamenovanju, koji smo učili, razumjeli i imali svijest o njemu. Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kamenovao neke osobe, a i mi smo to činili nakon njegove smrti.”
عربي Engleski Francuski
Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Pošto je Gospodar objavio ajete u kojima govori da sam nepravedno optužena za blud, Božiji se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uspeo na minber, to spomenuo i proučio te ajete. Zatim je sišao s minbera i zapovjedio da se dva muškarca i jedna žena bičuju za potvoru.”
عربي Engleski Francuski
Hilal b. Umejja optužio je svoju suprugu kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za blud sa Šerikom b. Sahmaom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Dovedi svjedoke, ili će nad tobom biti izvršena kazna za potvoru.”
عربي Engleski Francuski
Ne odsijeca se ruka onom ko nešto pronevjeri, niti onom ko nešto otme, niti onom ko nešto uzme pomoću varke.
عربي Engleski Francuski
“Nema odsijecanja ruke za krađu ploda i srčke sa sredine palme.”
عربي Engleski Francuski
“Ko ubere u potrebi onoliko koliko može pojesti, ne iznoseći ništa preko toga, njega ne sljeduje nikakva odgovornost. Ko ubere onoliko da nešto malo odnese i kući, sljeduje ga da nadoknadi istu vrijednost i kazna. A ko ukrade od onoga što je sabrano, (stavljeno na čuvano mjesto, u magacin i sl.) a to bude u vrijednosti za fiksiranu kaznu, sljeduje ga kazna odsijecanja ruke.”
عربي Engleski Francuski
“Oprostite uzornima sitne pogreške, osim ako se radi o djelima za koja je određena šerijatska kazna!”
عربي Engleski Francuski
Alija, radijallahu anhu, rekao je: “Kada bi bilo ko umro zbog kazne koju izvršim nad njim, ne bi mi teško palo, osim kada bi umro pijanica. Kad bi on umro, platio bih, zaista, za njega krvarinu, i to stoga što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije u vezi s pijanicom precizno odredio (određeni broj udaraca).”
عربي Engleski Francuski
"Nije naš onaj ko na nas podigne oružje."
عربي Engleski Francuski