lis din Hadisai

Jinin Mutum Musulmi Bai halatta basai da dayan abubuwa Uku : Tsoho Mazinaci , ko wanda ya kashe a kashe shi, Da Mutumin da yayi Ridda daga Addininsa ya futa daga cikin Musulmi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani Mutum daga cikin Musulmai ya zo wajen Manzon Allah SAW yana cikin Masallaci Sai ya kirashi ya Manzon Allah, lallai ni nayi Zina
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- anzo masa da wani Mutum ya sha giya, sai aka yi masa Bulala da zarbar Dabino kwatankwacin Arba'in
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- ya yanke Hannu akan wani Silke kimarsa Dirhami Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk abun Shan da ya sa Maye to Haramun ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haramta giya ya sauka ne kuma ana yin ta daga abubuwa biyar ne: inibi, dabino, zuma, alkama, da sha'ir"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ana yanke hannu a kan rubu'u dinar zuwa sama.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a yin Bulala sama da goma sai a haddi daga cikin haddin Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An zuwarwa Manzon Allah SAW da wani Mutum ya Sha Giya, sai ya ce: "Ku masa Duka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai yahudawa sunzo wajen Manzon Allah SAW sai suka gaya masa cewa cewa Mata daga cikinsu da Wani Mutum sunyi Zina
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Kuraishawa lamarin Almakhzumiyya datai sata ya damesu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya yake mu baya tare da mu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci