kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Cewa Manzon Allah -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- anzo masa da wani Mutum ya sha giya, sai aka yi masa Bulala da zarbar Dabino kwatankwacin Arba'in
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Duk abun Shan da ya sa Maye to Haramun ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haramta giya ya sauka ne kuma ana yin ta daga abubuwa biyar ne: inibi, dabino, zuma, alkama, da sha'ir"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An zuwarwa Manzon Allah SAW da wani Mutum ya Sha Giya, sai ya ce: "Ku masa Duka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci