Podkategorije

Lista hadisa

“Allah je objavio ajet u kojem zabranjuje konzumiranje vina, a u Medini se u to vrijeme jedino pilo vino od datula.”
عربي Engleski Francuski
Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, doveden je čovjek koji je pio alkohol, pa su ga izbičevali sa otprilike četrdeset udaraca.
عربي Engleski Francuski
"Svako je opojno piće zabranjeno (haram)."
عربي Engleski Francuski
O ljudi, objavljena je zabrana alkohola, a on se pravi od petero: grožđa, hurmi, meda, pšenice i ječma.
عربي Engleski Francuski
"Doveden je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek koji je popio alkohola. 'Izudarajte ga!', reče Poslanik..."
عربي Engleski Francuski
“Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, doveden je čovjek koji je konzumirao vino, i on je zapovjedio da ga se udari dvostrukom palminom granom četrdeset puta...”
عربي Engleski Francuski
Alija, radijallahu anhu, rekao je: “Kada bi bilo ko umro zbog kazne koju izvršim nad njim, ne bi mi teško palo, osim kada bi umro pijanica. Kad bi on umro, platio bih, zaista, za njega krvarinu, i to stoga što Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije u vezi s pijanicom precizno odredio (određeni broj udaraca).”
عربي Engleski Francuski