Danh mục Hadith

Lệnh cấm rượu đã được ban xuống và rượu được làm từ năm loại: Nho, chà là khô, mật ong, lúa mì và lúa mạch.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông uống rượu được dẫn đến cho Thiên Sứ của Allah xét xử và Người bảo: {Các ngươi hãy đánh y !}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, cô ta đã sám hối, nếu lấy sự sám hối đó chia cho bảy mươi người của Madinah là sự sám hối đó vẫn bao trùm họ, các ngươi có thấy việc nào tốt hơn việc cô ta đã hi sinh thân mình làm hài lòng Allah không ?!
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, có một phụ nữ từ Juhainah đến gặp Thiên Sứ của Allah với cái thai do Zina.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Người mang vũ khí chống lại chúng ta không thuộc phe chúng ta.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp