Lista hadisa

"Doista su amuleti, talismani, zapisi i magija širk."
عربي Engleski Francuski
"Bio sam kod Seida b. Džubejra, i on je rekao: 'Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?' 'Ja', odgovorio sam, a zatim sam nastavio: 'Ja nisam bio na namazu, nego sam ujeden (ujela me otrovnica).'"
عربي Engleski Francuski
Sutra ću predati zastavu čovjeku koji voli Allaha i Njegova Poslanika i koga voli Allahov i Njegov Poslanik. Allah će dati pobjedu pod njegovim vođstvom.
عربي Engleski Francuski
Stavi ruku na mjesto gdje te boli
عربي Engleski Francuski
Ko posjeti bolesnika kojem nije došao njegov edžel (smrt)…
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, prenosi da je Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Na prilazima Medini stoje meleci koji je štite od kuge i Dedždžala."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan je o alkoholu, pa je zabranio da se proizvodi. Tada mu neko reče: “Ja ga pravim za lijek”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Alkohol nije lijek, nego bolest.”
عربي Engleski Francuski
"Abdurrahman b. 'Avf i ez-Zubejr b. El-'Avvam, radijallahu 'anhu, su se požalili Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, na vaši..."
عربي Engleski Francuski
"Ako hoćeš strpi se na toj bolesti, dobit ćeš Džennet, a ako hoćeš, ja ću dovu uputiti Allahu Uzvišenom, da ozdraviš."
عربي Engleski Francuski
"Moj Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni tegobu, izliječi, Ti liječiš."
عربي Engleski Francuski
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Džibril došao kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu rekao: "O Muhammede, potužio si se da si bolestan!" "Da", odgovori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Džibril reče: "Bismillahi erkike min kulli šejin ju'zike min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidin. Allahu ješfike bismillahi erkike." (Allahovim imenom te liječim od svega što te uznemirava, od zla svake duše ili oka koje zavidi. Allah će te izliječiti, Allahovim imenom te liječim.) (Muslim)
عربي Engleski Francuski
"Ušli smo kod Habbaba da ga obiđemo - a već je bio kauteriziran sedam puta..."
عربي Engleski Francuski
U ime Allaha, prašinom naše zemlje, s pljuvačkom jednog od nas, biva izliječen naš bolesnik dozvolom Gospodara našeg.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, se utjecao Allahu, subhanehu ve teala, od džina i od uroka.
عربي Engleski Francuski
"Istinu je rekao Allah, a slagao je stomak tvoga brata! Napoj ga medom!"
عربي Engleski Francuski
„Groznica je odušak džehennema, pa je rashladite vodom.“
عربي Engleski Francuski
"Zarada od prodaje psa je ružna, zarada od bludničenja je ružna, zarada od puštanja krvi (hidžame) je ružna."
عربي Engleski Francuski
"Nestanak moga ummeta je kroz ubijanje i 'ta'un'."
عربي Engleski Francuski
"O Benu Bejada, ženite Ebu Hinda vašim kćerkama, i vi se ženite njegovim kćerkama."
عربي Engleski Francuski
Abdullah b. Amra, r.a., prenosi sljedeći hadis: "Ko se izdaje za ljekara, a nije poznato da je liječnik, on snosi odgovornost."
عربي Engleski Francuski
Bože moj, Gospodaru ljudi, Koji otklanjaš muke i bolove.
عربي Engleski Francuski