Danh mục Hadith

Hãy đặt bàn tay cậu lên chổ bị đau.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Nếu kiên nhẫn thì nữ sẽ được Thiên Đàng còn nếu muốn khỏi bệnh vì không thể chịu đựng thì Ta sẽ cầu xin Allah cho nữ khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài xua tan những khó khăn trở ngại, xin Ngài chữa lành cơn đau bệnh bởi Ngài là Đấng chữa lành mọi cơn đau bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chúng tôi vào thăm ông Khabbaab bin Al-Urt (cầu xin Allah hài lòng về ông), lúc đó ông đang được đốt (chữa bệnh) bảy mũi đốt trên bụng của mình
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Bismillah, Turbatu ardhina, biri-qoti ba'dhina, yusfa bihi saqi-muna, bi izdni Rabbina.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) ngươi đã dối, ngươi hãy cho y uống mật ong.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sốt là cơn nóng của Hỏa Ngục, hãy làm nguội nó bằng nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp