Danh mục Hadith

{Ruqa, Tama-im, và Tiwalah đều là Shirk.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thề bởi Allah, việc ngươi hướng dẫn được một người (đến với Islam) sẽ tốt hơn việc ngươi sở hữu được một lạc đà hung đỏ.}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hãy đặt bàn tay cậu lên chổ bị đau.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Nếu kiên nhẫn thì nữ sẽ được Thiên Đàng còn nếu muốn khỏi bệnh vì không thể chịu đựng thì Ta sẽ cầu xin Allah cho nữ khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài xua tan những khó khăn trở ngại, xin Ngài chữa lành cơn đau bệnh bởi Ngài là Đấng chữa lành mọi cơn đau bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Chúng tôi vào thăm ông Khabbaab bin Al-Urt (cầu xin Allah hài lòng về ông), lúc đó ông đang được đốt (chữa bệnh) bảy mũi đốt trên bụng của mình
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Bismillah, Turbatu ardhina, biri-qoti ba'dhina, yusfa bihi saqi-muna, bi izdni Rabbina.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) ngươi đã dối, ngươi hãy cho y uống mật ong.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Sốt là cơn nóng của Hỏa Ngục, hãy làm nguội nó bằng nước.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu