Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Chúng tôi vào thăm ông Khabbaab bin Al-Urt (cầu xin Allah hài lòng về ông), lúc đó ông đang được đốt (chữa bệnh) bảy mũi đốt trên bụng của mình
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah đã nói thật còn bụng của người anh (em) ngươi đã dối, ngươi hãy cho y uống mật ong.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sốt là cơn nóng của Hỏa Ngục, hãy làm nguội nó bằng nước.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp