ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

ဧကန်အမှန်ပင် ဂါထာမန္တန်မန်းမှုတ်ခြင်း၊အင်းအိုင်အဆောင်လက်ဖွဲ့ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ တစ်ဦးကတစ်ဦးကို ချစ်ခင်လာစေရန်အတွက် ဂျာဒူဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းစသည့်ကိစ္စရပ် အားလုံးသည် ရှိရ်က် ဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် အုရ်ဒူ