فهرست احادیث

افسون و تعویذ خواندن، بستن چشم زخم به كودكان، و جادوى نزديک كردن زن و شوهر به هم شرک است.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد سعيد بن جبير بودم که گفت: چه کسی از شما ستاره ای را دید که ديشب سقوط کرد؟ گفتم: من. سپس گفتم: من مشغول نماز خواندن نبودم بلکه عقربی مرا نيش زده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
فردا پرچم را به دست مردی خواهم داد که الله و رسولش را دوست دارد و الله و رسولش او را دوست دارند، الله فتح و پيروزی را به دست او رقم خواهد زد.
عربي انگلیسی فرانسوی
دستت را بر محلِّ درد بگذار.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به عيادتِ بيماری برود که زمانِ مرگش نرسيده باشد و هفت بار نزدِ او بگويد: «أسْأَلُ اللهَ العَظيمَ، رَبَّ العَرْشِ العَظيمِ، أنْ يَشْفِيَكَ»: «از اللهِ بزرگ، پروردگارِ عرشِ بزرگ می خواهم که تو را شِفا دهد» قطعا الله متعال مريض مذکور را از آن بيماری بهبود می بخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بر راه های ورودی مدينه ملائکه ای قرار دارند كه مانع ورود طاعون و دجال به آن می شوند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد خمر و شراب سوال شد که از درست کردن آن نهی کرد. طارق گفت: آن را جهت استفاده ی دارویی درست می کنم؛ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «شراب دارو نیست، بلکه خود بیماری است».
عربي انگلیسی فرانسوی
عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام رضى الله عنهم در يکی از جنگ ها از وجود شپش در بدن شان نزد رسول الله صلى الله عليه وسلم شکایت نموده و ابراز ناراحتی کردند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر می خواهی صبر كن و در عوض، بهشت از آنِ تو خواهد بود. و اگر می خواهی برايت دعا می کنم تا الله تو را شفا دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، ای پروردگار مردم، بیماری را بر طرف کن، شفا بده که شفادهنده تویی.
عربي انگلیسی فرانسوی
به نامِ الله بر تو دعای شفا می خوانم (و از او می خواهم) که تو را از آنچه آزارت می دهد و از هر شخص يا چشمِ حسودی در پناه خويش قرار دهد؛ الله تو را شِفا بخشد که به نامِ او، برای تو دعای شِفا و بهبودی می کنم.
عربي انگلیسی فرانسوی
به عيادت خبّاب بن اَرَت رضی الله عنه رفتيم که هفت نقطه از بدنش را داغ کرده بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
به نام الله؛ بيمارمان با اين خاک (که) با آب دهانِ يکی از ما (آغشته است)، به فرمان پروردگارمان بهبود می يابد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم از جن و چشم انسان به الله پناه می بُرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله راست می گويد: ولى شكم برادرت دروغ مى گويد؛ به او عسل بده.
عربي انگلیسی فرانسوی
گرمای تب، برگرفته از گرمای جهنم است؛ پس بوسيله آب آن را سرد كنيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
قيمت سگ پليد است؛ پول زنا پليد است و کسب از راه حجامت پليد است.
عربي انگلیسی فرانسوی
امتم با قتل و طاعون از بين می رود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای بنی بياضه، ابا هند را ازدواج دهید و از او زن بگیرید.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس درحالی ادعای طبابت کند که طبیب نباشد و علم و دانش طبابت را نداشته باشد، ضامن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
بار الها، ای پروردگار مردم، و ای از ميان برنده ی بيماری، - اين بنده را - شِفا ده که شِفادهنده تویی و شفادهنده ای جز تو وجود ندارد؛ چنان بهبودی و شفايی عنايت بفرما كه هيچ بيماری باقی نگذارد.
عربي انگلیسی فرانسوی