kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Abu mafi tsoratarwa dana ke ji muku tsoro: shi ne karamar shirka,sai aka tambaye shi menene shi, sai ya ce: Riya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Allah ya rubuta kyautaye akan kowane abu, to idan zakuyi kisa to ku kyautata kisan kuma idan zakuyi yanaka to ku kyautata yankan kuma dayaku ya wasa wukar tasa, kuma don ya hutar da abin yankansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk abunda na hanreku barinsa to ku nisance shi, kuma duk abunda na umarce ku to zo da shi dai dai iyawarku, domin abunda ya halaka magabatanku yawan tambayoyinsu da kuma sabawarsu ga Annabawansu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, duk wanda ya yi hukunci daga al’amuran al’ummata yana da wahala a kansu; Ku tausaya masa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah-Tsira da Amincin Allah su Tabbata a gareshi- ya yafi kowane Mutum kyawawan Halaye"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa shi Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata a gareshi Halayen sa Su ne Al-Qurani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Damantawa tana burge mAanzon Allah wafen sanya takalminsa, da taje kansa, da tsarkinsa , da shaaninsa duka.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban taba ganin Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya taba haduwa, suna dariya ba, har sai da aka ga zahirinsa daga gare shi, amma yana murmushi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi; raka'a biyu kafi azahar da wasu raka'a biya bayan azahar, da raka'a biyu bayan jumaa, da raka'a biyu bayan Magariba, da raka'a biyu bayan issha'i"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzo tsira da amincin Allah ya kasance idan ya tashi da daddare yana goge bakinsa da asuwaki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ban gaya muku hadisi ba game da maƙiyin Kristi, abin da ya faru da annabin mutanensa! Makaho ne, kuma ya zo da misalin Sama da Jahannama, wanda ya ce Aljanna Jahannama ce
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani abin bautawa sai Allah. Bala'i ga Larabawa daga sharri ya gabato. Sai na ce: Ya Manzon Allah, shin za ka halaka, kuma a cikinmu akwai salihai? Ya ce: "Na'am, idan slag yawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka bauta wa Allah shi kaxai, kada ka hada kome da Shi, kuma ka bar abin da ubanninka suka fada, kuma Ya umurce mu da yin addu’a da gaskiya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai" Annabi -tsira da aminci- ya kasance a wata tafiya, sai ya ya yi sallar Issha'i, ya karanta Wattini a daya daga cikin raka'oi biyun sallar, ban taba jin wani mai adadin sauti, ko dadin karatu kamar shi ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana atishawa, yana sanya hannunsa ko tufafinsa, kuma yana runtse - ko matse - muryar, mai labarin ya yi shakku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Maganar Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - kalmomi ne da kowa ya ji zai iya fahimtarsu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba don kar in matsawa al'umma ta ba da ma umarce su da yin asuwaki yayin kowace salla.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai gobe kuwa zan bada Tuta ga wani Mutumi da yake son Allah da Manzonsa, Allah da Manzonsa suke sonsa, kuma Allah bada Nasara a Hannunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - mun kasance muna wanka daga wani jirgi, wanda hannayenmu suka banbanta da najasa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abdurrahman Dan Abubakar Assiddik -Allah ya yarda dasu ya shiga wajen Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi, a lokacin Na jingina Annabi a kirji na, A wajen Abdurrahman akwai danyen asuwaki, sai Manzo tsira da amincin Allah ya kalli asuwakin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ananbi tsira da amincin Allah ya yi dare bai fito sallar Issha'i ba, sai Umar ya fito yace: salla ya Manzon Allah mata da yara sun yi bacci, sai Manzo ya fito kansa yana digar da ruwa yana cewa: ba don kar in takurawa al'ummata ba, da na umarce su da yin wannan sallar a irin wannan lokacin.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ya wuce, kuma babu wani abu a gidana da wani mai hanta zai iya ci sai guntun sha’ir a cikin rake domin ni.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi –SAW- ya kasance yana bacci a farkon dare, yana tashi a qarshen dare yana sallah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya rasa salla daga jin zafi ko wani abu da daddare, zai yi raka’a goma sha biyu da rana.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bani isra’ila sun kasance Annabawane suke shugaban tarsu aduksanda Annabi ya mutu wani Annabine ne zai maye gurbinsa’amma ba wani Annabi bayansa,wasu khalifofi zasu kasance a bayana
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kwatankwacinku da kwatankwacinku kamar na mutumin da ya kunna wuta ne, sai ya sa ciyawa da shimfiɗar ciki suka fado a ciki, yayin da yake ƙona su daga gare ku, ni kuwa na karɓi namanku daga gare ku.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Daga Abdullah bn Abbas - Allah ya yarda da shi - ya ce: "Annabi - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya yi salla a kan kabari bayan an binne shi, don haka yana da shekara hudu a kanta."
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi ya kasance yana Karantawa a Sallar Asubar Ranar Jumua : Suratu Sajada, kuma Suratul Insan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Manzon Allah ya Kasance yana kwanaki baici komai ba, kuma Iyalansa babu abunda suke samu sai Abincin Dare, Kuma ya kasance Ma gurasar Acca ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na shiga wajen Annabi a halin yana shakuwa sai na Shafe shi"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Allah bai aiki wani Annabi ba sai yayi kiwon Dabbobi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu wani Mutum da zai yi mun Sallama har sai Allah ya dawo mun da Ruhi na in mayar masa da Sallamar"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Saukin Addini da rangwamensa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu azumi a cikin kwanaki biyu: Eid al-Fitr da Eid al-Adha, kuma babu salla bayan safiya har rana ta fito, ko bayan la'asar har sai ta fadi, kuma masallatai uku ne kawai: Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, da waɗannan masallatan biyu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An karvi ran Manzon Allah SAW kansa yana tsakanin Wuyana da Qirjina, yayin da ransa ya futa, ban tava jin wani qanshi kamar wannan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Babu wani Mutum da yafi manzon Allah SAW soyuwa a gare su, kuma sun kasance idan suka ganshi basa miqewa saboda saninsu da yanaqin hakan
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An tambayi Aisha: abunda manzon Allah yake aikatawa a cikin gidansa? sai ta ce: Kamar kowane Mutum yana cire abunda ya ke cikin tufarsa mara kyau kuma yakan tasti nonon Akuyarsa, kuma yana yiwa kansa da kansa Hidima
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An aiko manzon Allah SAW yana Xan Shekara Arba'in, kuma ya zauna a Makka Shekara goma sha Uku ana yi masa Wahayi, Sannan aka umarce shi da yayi Hijira sai yayi Hijira Shekara goma, kuma ya Mutu yana Xan Shekara Sittin da Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Qarshen ganin da nayiwa Manzon Allah SAW shi ne lokacin da ya buxe labule yaga Mutane sunyi Sahu a bayan Abubakar -Allah ya yarda da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban tava ganin wani mai gashin da ya sauko kafaxa ba cikin jajayan kaya yai kyau kamar Manzon Allah ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hannun dama na Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance don tsarkake shi da abincinsa, kuma hannun hagu na wofintar da abin da yake cutarwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
A lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - da sahabbansa suka zo Makka, mushrikai suka ce: Zai zo muku da wasu mutane wadanda rauninsu ne zazzabin Yathrib.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana shiga bayan gida, kuma ni da wani yaro muna dauke da na'urar ruwa da akuya, kuma zai yi tanadi da ruwa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya nuna min a cikin mafarki cewa kun sanya shara, sai maza biyu suka zo wurina, ɗayansu ya fi ɗayan girma, don haka na kusanci su biyun
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
wani mutum ya ce wa Annabi - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - a ranar Lahadi: Shin kun ga ko an kashe ni, ina nake? Ya ce: “A sama,” ya jefa dabino a hannunsa, sannan ya yi faɗa har sai an kashe shi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Annabi ya kasance yana Sallah kuma ya na dauke da Umama Yar Zainab Yar Annabi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Allah Maigirma da Daukaka ya nade mun kasa, sai da nagano daga bangon gabas zuwa bangon yamma , ku ma cewa lallai Al'umma ta Mulkinta zai kai inda aka nunamun, kuma anbani Taskoki biyu Ja da fara.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wajabcin dogaro da Allah Madaukaki da kuma nuna kulawar Allah a cikin annabawansa da waliyyansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
idan ya yi magana, zai maimaita ta har sau uku har sai an fahimce ta, kuma idan ya zo gare shi, sai ya ce masa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ambaci wani abu game da adalcinmu, kuma ina tsammanin zai kulle ni, don haka na ba da umarnin a raba shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Najewa Annabi: -Amincin Allah su tabbata a gare shi- kuma shi yana sanye Malafa Ja ta fafa, sai Bilal ya fito masa da abin Alwala cikin su wasu na yayyafa ruwa wasu kuma suna shafawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yaji kan Annabi Musa, hakika an cuce shi sama da wannan sai yayi hakuri
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ku wuce Abubakar, ku bar shi ya yi Sallah tare da mutane
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya shiga ranar da aka ci Makka da bakin rawani a kanta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah -tsira da aminci su tabbata a gare shi-yana numfashi wajen shan ruwa sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - zai bar aiki, kuma zai so yin aiki da shi; Tsoron mutane su yi aiki da shi, to, za a ɗora musu.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi -SAW- ya sayi rakumi daga wurinsa, kuma ya auna masa shi kuma ya auna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya kasance a gabanka an dauki mutum an tono masa kasa, an yi shi a ciki, sa'annan aka kawo shi da zarto ya sa a kansa aka yi rabi, kuma ana tsefe shi da bawon nama da kashi, wanda zai hana shi bashin
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba na zuwa sallah, kuma ina so in tsawaita, saboda haka na ji yaron yana kuka, don haka sai na wuce cikin addu'ata na ƙi jinin mahaifiyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Manzon Allah - Salatin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - yana zaune yankakken dabino yana cin dabino
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - tare da koren raguna biyu a kansa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi _ Tsira da Amincin Allah ya yarda da shi - Ya hana Sabi Zarce a Azumi sai suka ce : Cewa ai kaima kana yi sai ya ce: cewa ni ai ba irinku bane , ni ai ana ciyar da ni kuma ana shayar da ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi soyuwar tufafi ga Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - shi ne taguwa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ina tafiya tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - a kansa tare da dusar kankara mai kauri a cikin dutsen.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abin da nake da shi mai kyau ba zai kasance ba. Ka kiyaye shi daga gare ka, kuma duk wanda ya nemi tsari, Allah zai gafarta masa, wanda kuma ya gamsu, Allah zai wadata shi, kuma duk wanda ya yi hakuri zai yi haƙuri. Babu wanda aka ba kyauta mai kyau da fadi fiye da haƙuri.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ba ya jin kai ba ba za'a ji kansa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Jibrilu, je wurin Muhammad ka ce: Za mu faranta maka a cikin alummarka ba matan ka ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"wani lokaci Kuyanga daga cikin Kuyangin Madina tana kama Hannun Annabi tayi ta Jansa duk inda ta so"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku rabu da shi ku zuba Bokitin Ruwa, ko Gugan Ruwa, Saboda an turo ku ne Masu saukakakawa ba'a turoku masu tsanantawa ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Na kasance ina Sallah tare da Annabi -Amincin Allah a gare shi- Salloli Sallarsa ta kasance tsakatsaki ce haka Hudubarsa tsakatsaki ce"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Annabi -Tsira da Amincin allah su tabbata a gareshi - ya sayi abinci daga Bayahude kuma ya jinginar masa da Silkensa na Karfe
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
ko kana ganin na yi ta yi maka tayi don in kwace maka Rakuminka? Karbi Rakuminka da kudinka, na barmaka shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Da za'a gayyaceni zuwa kafar Akuya ko cinya zan amsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabi SAW bai taba dukan wani abu ba da Hannunsa, ko Wata Mata Ko Baron gida, sai fagen Jahadin daukaka Addinin Allah
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai zamani yana kewayawa kamar Ranar da Allah ya halicci Sammai da qasa Shekara wata goma sha biyu, cikin su akawai Watanni Huxu Masu Alfarma Uku a jere: Zul-qa'ada da Zul-hijja, da Muharram da Rajabu Mudhar
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun kasance tare da -Manzon Allah tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi- a.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na shaida tare da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - addu’ar ranar Idi, don haka ya fara yin addu’a kafin huduba, ba tare da layya ko iqaamah ba, sannan ya tashi tare da Bilal yana mai dogaro da shi, sannan ya yi umarni da tsoron Allah, ya kwadaitar da biyayyar sa, ya yi wa mutane nasiha da tunatar da su.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Naga Manzon Allah SAW yana Sallah a cikin qirjinsa da wani Ruri Kamar Rurin Dutsen Niqa saboda Kuka SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW Mala'ika Jibril ya zo masa kuma shi a halin yana wasa da Yara, sai ya kama shi ya sumar da shi, kuma ya tsaga Qirjinsa, ya futo da Zuciyarsa, sai ya futar da wata tsoka daga cikinta, sai ya ce: wannan shi ne rabon Shaixan daga cikinka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Manzon Allah SAW yayi tofi a Qafar Amr Bn Mu'az lokacin da Qafarsa ta cire kuma ya warke
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya shafi Hannunsa a fuskarsa kuma yayi mun Addu'a , sai ya rayu shekara xari da Ashirin kuma babu komai a kansa sai 'Yan gasuka kaxan farare
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yazid Bin Al-aswad yayi Sallah tare da Manzon Allah SAW ya yi Sallar Asuba, sai mutane sukai ca suna riqe Hannunsa suna shafar fuskokinsu, ya ce: sai na xauke Hannunsa sai na shafi fuskata da shi, sai na, sai naji yafi qanqara Sanyi, kuma yafi Almiski Qanshi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya shogo mana sai ya yi baccin Rana a wajrnmu sai yayi Gumi sai Mahaifiyata ta zo da kwalba, sai ta fara zuba gumin a cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Lallai Xan yaruwata yana jin jiki, sai ya shafi kaina kuma yayi mun Addu'a da Albarka, sannan yayi Alwala, Sai na sha Ruwan Alwalar tasa, sannan na ta shi bayansa, sai naga Hatimin Annabta a tsakanin kafaxunsa, kamar Qwan Tattabara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya ce da ni: "Matso kusa da ni" sai na Matso kusa da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW yayi Maka Istigfari? ya ce: Ey, haka ma kai sannan ya karanta wannan Ayar: "Kuma ka nemi gafarar zunubanka da kuma Muminai Maza da Mata"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Haqiqa an tsorata ni a tafarkin Allah irin tsoratawar da ba'a yiwa kowa ba, kuma Haqiqa an cutar da ni irin cutarwar da ba'a yiwa kowa ba, Nayi kwana Talatin tsakanin Dare da Rana bani da Abincin abincin da zan ci ni da bilal sai Xan wani abu da zai kare cibiyar Bila
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Wata mata tana da wata damuwa a hankalinta, sai ta ce ya manzon Allah lallai ni ina da wata buqata a wajenka, sai ya ce: " Babar Wane, kalli ko wane hanyoyi kika so, har in biya miki bukatarki"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW ya yi Hajji akan tsohon Siddi, da shinfixa wacce bata wuce Dirhami Huxu ba ko batama kai ba sannan ya ce: "Ya Ubangiji ina rokonka hajji ba don ganin idon Mutane ba ko don Mutane suji"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bai kasance Mai Mummunar Magana ba ko Mai Mai yawan yin Mummunar Maganar, ko mai kwararoto a Kasuwa, kuma baya rama Mummuna da mummuna, Kuma shi yana yin Afuwa ya kuma kau da kai
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Bana kishin Mutuwar wani da Mutuwa da tafi bani tsoro da tsanani kamar Mutuwar Manzon Allah SAW
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Annabi SAW ya rasu sai suka ce: a ina za'a Binne shi? sai Abiubakar ya ce: a wurin da ya ra su a cikinsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Abubakar ya shiga ga Annabi SAW bayan Wafatinsa, sai ya sanya bakinsa akan Idanunsa, ya sanya Hannayensa akan Mukamukinsa, kuma ya ce: "Ya Annabi, ya Badadi, ya zababbe"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Manzon Allah SAW ya shiga Madina a cikinta kowane abu ya haskaka, kuma Ranar da ya rasu a cikinta kowane abu a cikinta yayi duhu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a rabawa Magadana ko dinare daya ko Dirhami abunda na bari bayan abincin Iyalina, da ladan Ma'aikata na to sauran Sadaka ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW bai bar Dinare da Dirhami ba ko Akuya ko Raqumi kuma bai yi Wasiyya da komai ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai ba'a karvar ran wani Annabi face sai an nuna masa Masaukinsa a Al-janna, sannan a bashi zavi" to yayin da Mutuwa ta sauka gare shi, Kansa yana kan cinyata sai ya suma, sannan ya farka sai idonsa ya kafe yana kallon rufin xakin, sannan ya ce: "Ya Ubangiji kusanci Mafi xaukaka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Abdullahi Bin Amr game da mafi tsananin abunda Mushirikai ga Manzon Allah SAW sai ya ce: Naga Uqubuta Bin Abi Muaix Manzon Allah SAW kuma yana Sallah, sai ya sanya Mayafinsa a wuyansa sai ya shaqeshi shaqa mai tsanani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Ubangiji lallai ni Ina son sa saboda haka ka so shi, kuma kaso wanda yake sonsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Annabi tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi bai Aure kan Khadija ba har saida ta Mutu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya ke Aish, Wannan Jibril ne yana gaisheka" Sai na ce: Amincin Allah da rahamarsa su tabbara a gareshi, kana ganin abinda bana gani
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mutane da yawa su cika Mutane, amma daga cikin Mata babu waxanda suka cika sai Asiya Matar fir'auna, da Maryam Bint Imran, kuma lallai cewa Falalar Aisha akan sauran Mata kamar Falalar Al-tharid kan sauran abinci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ni nasan in kina farin ciki dani, kuma haka idan kina fushi da ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon SAW ya aika Rundunar Yaqi zuwa Najd sai Ibn Umar ya futo a cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
An gaatar da no a haan Manzon Allah SAW a ranar yaqin Uhud ina Xan Shekara goma amma bai Mun izini ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya shiga Makka daga abinci, daga saman gidan yaji, ya fita daga karamar garken
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Cewa Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya aika wa Bani Lahyan manzo daga Hudhel, sai ya ce: A aiko shi daga kowane mutum biyu, dayansu, da lada a tsakanin su.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kudin Bahrain suka zo, zan ba ka haka da sauransu da sauransu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Manzon Allah, Banyi Sallar La'asar ba har rana ta kusa faduwa, sai Annabi ya ce: "na rantse da Allah ban sallace ta ba, sai muka tashi zuwa Buthan, sai yayi Alwala don yin Sallah, Muma mukai Alwala don yin haka, sai mukai Sallah La'asar bayan rana ta fadi, sannan yai sallar Magariba bayan ta.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Annabi SAW ya Iso daga Yakin Tabuka Mutane sun tare shi, sai na tare shi ni da Yara a Saniyyatil Wada'a
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun fita tare da Manzon Allah –tsin Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi - a cikin maharan, yayin da muke shida, muna guduna tsakaninmu da rakumi da za mu bi, don haka muka rufe ƙafafunmu kuma muka rufe ƙafafuna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Saad bin Muadh, Aljanna da Ubangijin Ka'aba, na iske iska a kanta. Ba tare da kowa ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na yi salla tare da Annabi -SAW- a wani dare, kuma ya tsawaita tsayuwa har sai na damu da wani abu mara kyau! Aka ce: Me kuke sha'awa? Ya ce: Na so in zauna in barshi.Daga Ibn Masoud - Allah ya yarda da shi - ya ce: Na yi salla tare da Annabi -SAW- a wani dare, kuma ya tsawaita tsayuwa har sai na damu da wani abu mara kyau! Aka ce: Me kuke sha'awa? Ya ce: Na so in zauna in barshi.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan kuna da ruwa, to wannan daren zai zama shekara ko akasin haka. Makiyaya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya shiga Makka a shekarar da aka ci nasara, tare da Mai yawan gafara a kansa, lokacin da ya cire ta, sai wani mutum ya zo wurinsa ya ce: Ibn Khattal yana manne da mayafin Kaaba, sai ya ce: Ku kashe shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ya Allah, ka gafarta mini ka yi mani rahama, kuma ka riskar da ni da mafi girman abokin zama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai wata Mata ta zo Wajen Manzon -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- da Wata Riga da aka saka"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Lallai cewa su sun bani zabin sun tambaye ni suka tambaye da yawa ko ko su sanayni nayi Rowa ni kuma ba Marowaci ba ne"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun tafi mu taro Annabi SAW tare da Yara a Thaniyat Al-Wadaa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mala'iku basu gushe ba suna yi masa suna yi masa Inuwa da Fukafukansu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ba'a tava samun wanda yayi magana ba yana zanin goyo sai Mutane Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wata ya tsage alokacin Manzon Allah SAW yanki biyu, Yanki kan Duste yanki xayan kuma yana Sama, Kuma yankin da yake kan Dutse ya kasance a saman Dutse, sai Manzon Allah SAW ya ce: Ya Ubangiji ka shaida
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wasu Mutane Uku sun futo suna tafiya sai Ruwan sama ya sauko, sai suka shiga cikin Kogo. sai Dutse ya rufe su
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lokacin da Annabi –SAW- ya dawo daga ramin, ya ajiye makami ya yi wanka, sai Jibrilu, amincin Allah ya tabbata a gare shi, ya zo wurinsa ya ce: “Shin ka ajiye makamin? Na rantse da Allah, abin da muka sanya a gaba, ku fita zuwa wurin su. ''
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kamar ina kallon ƙurar da ke haske a cikin rariyar garin Bani Ghanam, jerin gwanon Jibrilu - SAW- lokacin da Manzon Allah - tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya taka zuwa Bani Qurayza
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai cewa Manzon Allah SAW ya zauna a Makkah Shekara goma Al-qur'ani ya na Sauka a gare shi, a Madina kuma Shekara goma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Sa`ad ya buge ranar da rami ya huce, wani mutum daga Kuraishawa ya jefa shi, ana kiran shi Habban bn al-Arqa, wanda ya jefa shi a cikin al-Akhal, kuma Annabi –sallal Lahu alaihi wa sallama- ya buge wani tanti a cikin masallacin don dawowa daga kusa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mun yaqi tare da Manzon Allah SAW a Hunain yayin da muka fuskanci abokan gaba sai na nayi gaba sai suka hau Thaniyya, sai wani Mutum ya fuskance ni daga cikin abokan gaba, sai na harbe shi da kibiya sai ya vace mun bansan mai ya faru ba
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ban tava yin ciwon kai ba ko ciwon Ido tunda Manzon Allah SAW ya shafi fuskata, kuma yayi mun tofi a idona a ranar Khaibar lokacin da ya bani Tuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na Kasance a wajen Qatada bn mulhan lokacin da ya zo, sai wani Mutum ya wuce a qarshen gida, ya ce sai naganshi a fuskar Qatada, ya ce: Kuma na kasance idan naganshi kai ka ce a fuskarsa Mai ne
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da ya Wanke Manzon Allah SAW ya tafi yana neman abunda ake samu ga Mamaci, bai samu komai ba, sai ya ce: Fansarka da Mahaifina , Kana tsaftace a halin kana da Rai, haka ma bayan ka Mutu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah SAW yazo dubani ba tare da ya hau Alfadari ba ko Doki
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Faxin Yusuf Bn Abdullahi Bn Salam -Allah ya yarda da su- Manzon Allah SAW ya kirani da Yusuf kuma ya zaunar da ni kan cinyarsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ban taba yin kishi da wata Mata daga cikin Matan Annabi SAW sai akan Khadija, kuma ni ban risketa ba, ta ce: Kuma Manzon Allah ya Kasance idan ya yanka Akuya, sai ya ce: ku aika da ita zuwa kawayen Khadija"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Ibrahim Xana ne, kuma ya Mutu a na shayar da shi, kuma lallai yana da Masu shayarwa guda biyu da zasu qarasa masa shayarwa a cikin Al-janna.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yayin da Ibarahim ya Mutu Manzon Allah SAW ya ce: "Lallai yana da Mai shayar da shi a cikin Al-janna"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci