Podkategorije

Lista hadisa

Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?'
عربي Engleski Francuski
Sustežite se od sedam pogubnih grijeha!
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se pretpostavke, doista je pretpostavka najlažniji govor."
عربي Engleski Francuski
"U Džennet neće ući klevetnik."
عربي Engleski Francuski
"Allahu najmrži ljudi jesu oni koji se u prepirci i sporu žestoko svađaju."
عربي Engleski Francuski
"Allah Uzvišeni, odgađa kaznu nasilniku, ali kad mu kazna dođe, neće ga pomilovati."
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio el-kaze' (brijanje jednog dijela glave).
عربي Engleski Francuski
“Zabranjen nam je tekelluf (pretjerivanje, izvještačenost)."
عربي Engleski Francuski
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Francuski
Ja znam riječ zbog koje bi, kad bi je ovaj izgovorio, otišlo od njega ono što osjeća. Kad bi rekao: 'E'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim', otišlo bi od njega ono što osjeća.'
عربي Engleski Francuski
"Nepravda je tmina na Sudnjem danu."
عربي Engleski Francuski
"Psovanje muslimana je grijeh, a borba protiv njega je nevjerstvo."
عربي Engleski Francuski
„Veliki je grijeh da čovjek vrijeđa svoje roditelje.“ Neko upita: Allahov Poslaniče, zar neko vrijeđa svoje roditelje?!" On reče: "Da, vrijeđa nečijeg oca ili majku, pa mu ovaj uzvrati."
عربي Engleski Francuski
Ko prisluškuje razgovor ljudi, a njima je to mrsko, na Sudnjem danu će mu biti saliveno rastopljeno olovo u uši.
عربي Engleski Francuski
"Na Sudnjem danu proklinjači neće bit šefa'adžije niti šehidi."
عربي Engleski Francuski
"Teško onome ko priča lažne priče kako bi druge nasmijao, teško njemu, teško njemu!"
عربي Engleski Francuski
"Čuvajte se nepravde, jer je nepravda tama Sudnjeg dana. Čuvajte se tvrdičluka, jer je tvrdičluk upropastio narode prije vas, to ih je natjeralo na međusobno krvoproliće, i da ohalale ono što im je bilo haram."
عربي Engleski Francuski
"Sa trojicom Allah neće na Sudnjem danu govoriti, niti će ih očistiti (od grijeha), niti će u njih pogledati..."
عربي Engleski Francuski
„Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.“
عربي Engleski Francuski
Znate li vi ko je muflis?
عربي Engleski Francuski
"Ko prenese apokrifan hadis znajući da je lažan, tretira se kao ostali lažljivci."
عربي Engleski Francuski
Prenosi se od Muavije, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako budeš istraživao mahane muslimana, iskvarit ćeš ih ili ćeš ih gotovo iskvariti.“ (Ebu Davud, sa ispravnim lancem prenosilaca)
عربي Engleski Francuski
Ne pripada nam onaj ko zavadi čovjeka sa njegovom ženom ili onim ko je u njegovom posjedu.
عربي Engleski Francuski
Izbjegavanje brata muslimana godinu dana ima status prolijevanja njegove krvi.
عربي Engleski Francuski
Džabir prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Uistinu je šejtan izgubio svaku nadu da će na Arapskom poluotoku biti obožavan od strane onih koji obavljaju namaz, ali nije izgubio nadu u to da će ih zavaditi i ubaciti neprijateljstvo među njih.“ Muslim
عربي Engleski Francuski
"Nije dozvoljeno muškarcu da gleda u avret drugog muškarca, niti je dozvoljeno ženi da gleda u avret druge žene; i nije dozvoljeno muškarcu da spava pored muškarca, niti ženi pored žene, pod jednim pokrivačem."
عربي Engleski Francuski
"Kada Allah sakupi prijašnje i kasnije narode svakom prevarantu i izdajniku će biti data zastava, i reći će se: 'Ovo je prevara i izdaja toga sina toga.'"
عربي Engleski Francuski
"Bankrot u mom ummetu je onaj ko dođe na Sudnji dan s namazom, postom i zekatom, ali je uvrijedio onog, potvorio ovog, zakinuo onog, prolio krv (ranio) ovog, udario onog... Pa će se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela."
عربي Engleski Francuski
"Najveća je potvora da čovjek tvrdi da mu je otac onaj ko mu nije otac, da tvrdi da je vidio u snu ono što nije vidio, ili da pripiše Resulullahu, sallallahu 'alejhi ve selleme, ono što on nije rekao."
عربي Engleski Francuski
"Izgovorila si riječi koje bi promijenile boju mora da se s njime pomiješaju."
عربي Engleski Francuski
„Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, i njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.“
عربي Engleski Francuski
"Ko se bude umislio i šepurio se (oholo hodio), srest će Allaha srditog na njega.“
عربي Engleski Francuski
"Dok je neki čovjek oholo hodio u svojoj paradnoj odjeći, diveći se sam sebi, počešljane i namazane kose, Allah učini da propadne u zemlju, i tako će propadati kroz nju sve do Sudnjeg dana."
عربي Engleski Francuski
Ko bude sticao znanje kojim se traži zadovoljstvo Allaha, subhanehu ve teala, (šerijatsko znanje)...
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko se pretvara da se nečim odlikuje jest kao onaj ko obmanjuje druge oblačeći lažnu odjeću."
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Kada se dvojica počnu međusobno grditi i vrijeđati, sve što kažu upiše se kao grijeh onome koji je počeo, osim u slučaju kada napadnuti pretjera.“ (Muslim)
عربي Engleski Francuski
Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, prenosi se da mu je doveden neki čovjek i da mu bi rečeno: "Ovom čovjeku kapa alkohol sa brade." On je tada rekao: "Nama je zaista zabranjeno da ljude uhodimo, ali kada nam nešto bude očito, prema tome ćemo presuditi."
عربي Engleski Francuski
"Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava brata muslimana više od tri dana. Ako ga bude izbjegavao više od tri dana i umre, ući će u vatru.'"
عربي Engleski Francuski
"Zaista će Allah Uzvišeni mučiti one koji su mučili ljude na dunjaluku."
عربي Engleski Francuski
„Ko udari svoga slugu kao vid kazne koju nije zaslužio ili ga ošamari, može da se iskupi tako što će ga osloboditi."
عربي Engleski Francuski
"Zabranjene su žene mudžahida onima koji nisu izašli u borbu, kao što su im zabranjene njihove majke."
عربي Engleski Francuski
"Kada vidite one koji mnogo nekoga hvale, bacite im u lice prašinu."
عربي Engleski Francuski
“Najviše dvoličnjaka u mom umetu činit će učači Kur’ana.”
عربي Engleski Francuski