زیر شاخه ها

فهرست احادیث

آيا بزرگترين گناهان كبيره را به شما معرفى كنم؟
عربي انگلیسی فرانسوی
از هفت گناه هلاک كننده دورى كنيد، گفتند: يا رسول الله، كدامها هستند؟ فرمودند: "شرک ورزيدن به الله متعال، سحر، قتل نفسى كه الله متعال آن را حرام كرده مگر با حق آن، رباخوارى، خوردن مال يتيم، فرار كردن هنگام نبرد در جهاد مسلحانه، و تهمت زدن به زنان مؤمن پاكدامن بى گناه.
عربي انگلیسی فرانسوی
از گمان بردن پرهيز كنيد، چونكه گمان بردن دورغ ترين سخن است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سخن چين وارد بهشت نمى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
منفورترین اشخاص در نزد الله متعال، كينه توزترين خصومتگران (شخص ستيزه جو و لجوج) مى باشند.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا الله متعال به ستمگر مهلت مى دهد، اما هنگامى كه او را مؤاخذه كرد، هرگز رهايش نمى كند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله - صلی الله علیه و سلم - از تراشيدن برخى از موهاى سر و گذاشتن برخى ديگر، نهى كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ما از تکلف (خودنمايى) كردن نهى شديم.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلی الله علیه وسلم از کنار دو قبر می گذشتند که فرمودند: «أَمَا إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ البَوْل، وَأَمَّا الآخَرُ: فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»: «آن دو عذاب می شوند به خاطر گناهی كه آن را بزرگ نمی دانستند؛ یکی از آنها به دلیل عدم پرهیز از ادرار و دیگری به سبب سخن چینی عذاب می شود».
عربي انگلیسی فرانسوی
من کلمه ای می دانم که اگر آن را بگويد، خشمش فرو می نشيند. اگر بگويد: أَعْوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، خشمش برطرف می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
ظلم و ستم، تاريکی های فراوانی را در روز قيامت به دنبال خواهد داشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
دشنام دادن به مسلمان فسق و جنگیدن با او کفر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
«يکی از گناهان کبيره اين است که شخصی به پدر و مادرش دشنام دهد». گفته شد: ای رسول خدا، آیا کسی به پدر و مادرش دشنام می دهد؟ فرمود: «بله؛ به پدر کسی دشنام می دهد و او نيز در مقابل به پدرش دشنام می دهد، به مادر کسی دشنام می دهد و او در مقابل به مادرش دشنام می دهد».
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به سخن ديگران گوش دهد و آنان راضی نباشند، روز قيامت در گوش هايش سُرب گداخته می ريزند.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسانی که کارشان لعن و نفرین است، نه در روز قیامت از شفاعت کنندگان هستند و نه از گواهان.
عربي انگلیسی فرانسوی
وای به حال کسی که در سخن گفتن دروغ می گوید تا دیگران را بخنداند؛ وای به حال او، وای به حال او.
عربي انگلیسی فرانسوی
از ظلم و ستم بپرهيزيد؛ زيرا ظلم و ستم، تاريکی های فراوانی در روز قيامت در پی خواهد داشت. و از بُخل و آز دوری کنيد؛ زيرا امت های پيش از شما را به هلاکت و نابودی رساند و آنان را وادار نمود که خونِ يکديگر را بريزند و حرمتِ ناموس و اموال و آبروی يکديگر را بشکنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سه نفر هستند که الله روز قيامت با آنها سخن نمی گويد، آنها را پاکيزه نمی گرداند و به آنها نظر رحمت نمی کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به اندازه ی ذره ای کبر در قلب داشته باشد، وارد بهشت نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا می دانيد مفلس کيست؟
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس حديثی از من بازگو کند که می داند دروغ است، او خود يکی از دروغ گويان می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر در پیِ آشکار کردن عيوب و مسايل پنهان مسلمانان برآيی، آنان را فاسد می کنی يا نزديک است که ايشان را به فساد بکشانی.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس همسرِ کسی يا برده ی او را فريب دهد، از ما نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس يکسال با برادر مسلمانش قهر کند، مانند ريختن خون اوست.
عربي انگلیسی فرانسوی
شيطان از اينکه نمازگزاران شبه جزيره ی عرب او را عبادت کنند، نا اميد شده است؛ ولی برای ایجاد فتنه و فساد و آشوب در ميان آنها می کوشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ مردی نبايد به عورتِ مرد ديگری نگاه کند و زن نيز نبايد به عورت زنی ديگر بنگرد؛ دو مرد نبايد زيرِ يک پارچه - يا در يک بستر - قرار گيرند و دو زن نيز نبايد زير يک پارچه قرار گيرند (يا در يک بستر بخوابند و بدن شان با هم در تماس قرار بگیرد).
عربي انگلیسی فرانسوی
وقتی الله عزوجل (در روز قيامت) همه ی بندگان را جمع می کند، برای هر خيانتکاری پرچمی بر افراشته می شود و گفته می شود: اين خيانت فلانی پسر فلانی است.
عربي انگلیسی فرانسوی
مفلس در امت من کسی است که روز قيامت با انبوهی از (اعمال نيک، مانند) نماز و روزه و زکات حاضر می شود، ولی فلانی را دشنام داده و به آن يکی تهمت زده و مالِ اين را خورده و خونِ آن يکی را ريخته و فلانی را زده است. لذا از نيکی هايش به هريک از اينها داده می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
از بزرگ ترين دروغ ها، اين است که شخصی خودش را به غيرِ پدرش نسبت دهد يا مدّعیِ ديدن خوابی شود که نديده است يا سخنی را به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبت دهد که ایشان نگفته است.
عربي انگلیسی فرانسوی
سخنی گفتی که اگر با آب دريا آميخته شود، آن را تلخ و نامطبوع می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر انسان يک دره ی پر از طلا داشته باشد، دوست دارد که صاحب دو دره ی طلا باشد و فقط خاک است که دهان انسان را پُر می كند؛ و هرکس توبه نمايد، الله توبه اش را می پذيرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس خود را بزرگ پندارد و در راه رفتنش تکبر به خرج دهد، درحالی الله متعال را ملاقات می کند که بر وی خشمگین است.
عربي انگلیسی فرانسوی
حرام بودن کبر و خودپسندی و خودبزرگ بینی و بیان عاقبت و فرجام بد آن
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس علمی را بیاموزد که تنها برای رضایت الله عز وجل فرا گرفته می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس به دروغ وانمود کند از نعمتی برخوردار شده، مانند کسی است که پيراهن و شلواری دروغين به تن کرده (که اندازه اش نيست).
عربي انگلیسی فرانسوی
دو نفر که به يکديگر دشنام می دهند، گناهش بر آغازگر است تا آنکه ستم ديده [يعنی نفر دوم] از حد بگذرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی را نزد ابن مسعود آوردند و گفتند: اين فلانی است که ريشِ او آغشته به قطرات شراب است. ابن مسعود رضی الله عنه فرمود: «ما از تجسس و کنکاش در کار ديگران منع شده ايم؛ ولی اگر چيزی برای مان نمايان شد، به موجب آن - به مجازات شرعی يا تعزير - عمل می کنيم».
عربي انگلیسی فرانسوی
برای هيچ مسلمانی جايز نيست كه بيش از سه شبانه روز با برادر مسلمانش قهر باشد؛ و هرکس بيش از سه روز قهر کند و در همین حالت بميرد، وارد دوزخ می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله کسانی را که در دنيا مردم را شکنجه می کنند، عذاب می دهد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس غلامی را به جُرم نکرده، حد يا سيلی بزند، کفاره اش اين است که او را آزاد کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
حرمت زنان مجاهدان بر مردان خانه نشين، مانند حرمت مادران شان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه مداحان را ديديد، بر صورت شان خاک بپاشيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بیشتر منافقین امت مرا قاریان آن تشکیل می دهند.
عربي انگلیسی فرانسوی