Aina ndogo

Orodha ya Hadithi

Hivi nikuelezeni madhambi makubwa?
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Yaepukeni mambo saba yenye kuangamiza
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Tahadharini na dhana; kwani dhana ni mazungumzo ya uongo mno
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Haingii peponi mfitinishaji
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Hakika mtu anayechukiza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni mgomvi mkorofi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Hakika Mwenyezi Mungu humpa muda dhalimu, mpaka akija kumuadhibu hambakishi
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Yakuwa Mtume -Rehema na amani ziwe juu yake- amekataza kunyoa kiduku
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Tulikuwa kwa Omari akasema: "Tumekatazwa kujilazimisha
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Hakika hao wawili wanaadhibiwa, na hawaadhibiwi kwa makosa makubwa, ama mmoja wao alikuwa hajistiri na mkojo, na ama mwingine alikuwa akitembea kwa kuchonganisha watu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Hakika mimi ninajua neno ambalo laiti angelisema yangemuondokea yaliyompata, lau angelisema: Au'dhubillaahi minshaitwanir-rajiim, -Najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na shetani aliyelaaniwa, yangemuondokea yaliyompata
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Ogopeni dhulma, kwa hakika dhulma ni giza siku ya kiyama. Na ogopeni tamaa, kwa hakika tamaa iliwaangamiza walio kuwepo kabla yenu
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Asiangalie mwanaume katika uchi wa mwanaume mwenzie, wala mwanamke kutazama uchi wa mwanamke mwenzie
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu
Yeyote atakayenisingizia mimi uongo kwa makusudi basi ajiandalie makazi yake kuwa ni motoni
عربي Lugha ya kiingereza Lugha ya Kiurdu