Lista hadisa

Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja...
عربي Engleski Urdu
Uzvišeni Allah je propisao obzir (dobročinstvo) i lijep postupak prema svemu
عربي Engleski Urdu
Allahu, ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga umeta, pa mu oteža, otežaj i Ti njemu! A onaj ko preuzme odgovornost nad nekim pitanjima moga ummeta, pa im olakša, olakšaj i Ti njemu!“
عربي Engleski Urdu
„Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je najljepše ponašanje
عربي Engleski Urdu
Njegov moral je bio Kur'an", uzvrati mu ona
عربي Engleski Urdu
"Nikada nisam vidjela Allahovog Posalanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se grohotom smije i da mu se pri tom vidi resica. On bi se samo osmjehivao."
عربي Engleski Urdu
"Da vam ispripovijedam hadis o Dedždžalu koji je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kazao svome narodu predstavljajući ga kao Jednookog koji će dolaziti sa primjerima Dženneta i Džehennema. Za ono što bude tvrdio da je Džennet to je Džehennem."
عربي Engleski Urdu
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je stidljiviji od zbunjene djevice.
عربي Engleski Urdu
„Govor Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, je bio razgovijetan, i razumio bi ga svako ko ga sluša.“
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgodio je jaciju do u mrklo doba noći, pa je Omer izašao i rekao mu: 'Namaz, o Allahov Poslaiče, pospale su i žene i djeca.' Tada je on izašao a niz lice mu je kapala voda, pa reče: 'Da se ne bojim da ću otežati svome ummetu naredio bi im da obavljaju ovaj namaz u ovo doba.'"
عربي Engleski Urdu
"Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji je zapalio vatru pa leptiri i skakavci ulijeću u nju, a on ih tjera od nje. Ja isto tako vas odbijam od vatre, držeći vas za vaše ogrtače, ali se vi izmičete iz mojih ruku."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdrežljiviji čovjek..."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik nije nikada birao između dvije stvari, a da nije izabrao (onu) lakšu, osim da to bude grijeh, pa ako bi to bio grijeh, bio bi daleko (najdalje od svih drugih) od te stvari. I nikada se Allahov Poslanik nije svetio (osvećivao) zbog sebe, samo ako su Allahove zabrane prekršene, pa bi se svetio zbog Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Urdu
“Niko ashabima nije bio draži od Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali oni, kad bi se pojavio, nisu ustajali pred njime jer su znali da on to ne odobrava.”
عربي Engleski Urdu
"Doista je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao klanjati držeći Umamu kćerku svoje kćeri Zejnebe."
عربي Engleski Urdu
Allahu pripada ono što uzme i ono što je dao. Kod Njega je rok svakom precizno određen, pa neka se strpi i nada nagradi.
عربي Engleski Urdu
Allah mi je, uistinu, dao da obuhvatim Zemlju, pa sam vidio njene istoke i zapade. Vlast moga ummeta, uistinu će doseći onoliko koliko sam od nje obuhvatio. Data su mi dva trezora: crveni i bijeli.
عربي Engleski Urdu
Kada bi Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, govorio nešto ponavljao bi tri puta tako da ga ljudi razumiju, a kada bi došao do jedne skupine i poselamio ih, poselamio bi ih tri puta.
عربي Engleski Urdu
Sjetio sam se da imam nešto neobrađenog zlata kod kuće, pa nisam želio da budem okupiran njime, te sam naredio da se podijeli.
عربي Engleski Urdu
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.
عربي Engleski Urdu
Mislim da ste čuli da je Ebu Ubejde nešto donio iz Bahrejna.
عربي Engleski Urdu
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikad nije kazao ne, kada bi se nešto od njega tražilo.
عربي Engleski Urdu
Ako je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavljao neko djelo, a volio je da to praktikuje, to je činio iz bojazni da ga pođu praktikovati ljudi pa da im se, onda, propiše kao obaveza.
عربي Engleski Urdu
Dešavalo se da ustanem na namaz želeći da ga odužim i onda začujem plač djeteta pa skratim namaz iz bojazni da ne otežam njegovoj majci.
عربي Engleski Urdu
"Šta vam ja mogu ako vam je Allah Uzvišeni, iščupao milost iz vaših srca!"
عربي Engleski Urdu
Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako sjedeći na zadnjici uzdignutih koljena jede hurme.
عربي Engleski Urdu
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Urdu
"Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti, a ko traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim (bogatim). Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv; nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura.“
عربي Engleski Urdu
Ko nije milostiv, neće ni prema njemu biti milosti!
عربي Engleski Urdu
"O Džibrilu, idi Muhammedu i reci mu: 'Mi ćemo dati da budeš zadovoljan sa svojim ummetom i nećemo ti loše učiniti.'"
عربي Engleski Urdu
I ponekad bi neka od medinskih robinja uzela Vjerovjesnika za ruku i viduka ga kuda je htjela…
عربي Engleski Urdu
"Dajte mi moj ogrtač! Da imam deva koliko glog trnja, ja bih ih podijelio vama i vidjeli biste da nisam ni škrtac, ni lažljivac, ni kukavica."
عربي Engleski Urdu
“Pustite ga, i na to mjesto prolijte jednu kantu, ili kofu vode. Zaista ste vi poslani da olakšavate, a ne da otežavate."
عربي Engleski Urdu
Jedan dječak jevrej služio je Allahovog Poslanika…
عربي Engleski Urdu
Kada bih bio pozvan na plećku ili goljenicu, ja bih se odazvao.
عربي Engleski Urdu
Nisam dodirnuo ni brokata (vrsta tkanine protkane svilom) ni svile mekše ni blaže od dlana ruke Allahovog Poslanika.
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik nije nikoga udarao, ni ženu, ni slugu, osim kada bi bio u (džihadu) borbi na Allahovom putu. I nikada se nije svetio (osvećivao) zbog sebe, osim kada bi se kršile Allahove zabrane, pa bi kažnjavao (svetio se) zbog Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Urdu
Jevreji su prakticirali da ženu, kad dobije menstruaciju, izbace iz kuće kako s njom u kući ne bi jeli, kontaktirali i miješali se. Neko je o tome upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Uzvišeni Allah objavio: "I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato, ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kad se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. Allah, zaista, voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste." (el-Bekara, 222)
عربي Engleski Urdu
"Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je jednom prilikom klanjao, u njegovim prsima se, od plača, čuo glas poput zvuka mlina."
عربي Engleski Urdu
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pomilovao me je po licu i zamolio za mene.” Jedan je čovjek kasnije govorio: “Ebu Zejd živio je stotinu i dvadeset godina, a na glavi je imao tek nekoliko sijedih vlasi.”
عربي Engleski Urdu
“Neka umno poremećena žena obratila se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Božiji Poslaniče, možeš li mi učiniti jednu uslugu?’ ‘Ženo, poći ću s tobom gdje god želiš i učinit ću ti uslugu’, reče Poslanik.
عربي Engleski Urdu
“Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavio je hadž na dotrajalom sedlu i pokrovcu čija vrijednost nije iznosila ni četiri srebrenjaka. Prilikom ulaska u obrede izjavio je: ‘Allahu, stupam u hadž u Tvoje ime, a ne radi pokazivanja pred svijetom, niti radi reputacije!’”
عربي Engleski Urdu
“Nije se nedolično i ružno ponašao, nije galamio na pijacama, niti je na zlo uzvraćao zlom, već je opraštao i prelazio preko grešaka.”
عربي Engleski Urdu
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ostavljao bi poneki posao, premda je volio raditi, bojeći se da ga ne bi radio i ostali svijet, pa da im se to nametne kao obaveza.
عربي Engleski Urdu
Od Ummu Seleme, radijallahu 'anhu, se prenosi daje Božiji Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što se njome oženio, kod nje boravio tri dana i rekao: "Ti kod mene nisi manje vrijedna. Ako hoćeš ostaću kod tebe i sedam dana, jer, ako i ostanem toliko, ostat ću i kod (drugih) svojih supruga po sedam noći."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., volio je slatko i med, pa kada klanja ikindiju, obilazio bi svoje žene i prilazio bi im, te je tako prišao Hafsi i ostao kod nje više nego što je to inače uobičavao..."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi htio krenuti na put, bacao bi kocku među ženama, pa koja bi dobila na izvlačenju putovala bi sa njime. U jednoj vojnoj misiji bacio nam je kocku u kojoj sam ja dobila, tako da sam putovala sa njim, a to je bila u vremenu nakon što je objavljen propis pokrivanja."
عربي Engleski Urdu
"Doista me Allah učinio plemenitim robom, a nije me učinio silnikom inadžijom."
عربي Engleski Urdu
Jedna žena donijela je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, istkan pamučni ogrtač.
عربي Engleski Urdu
Oni su mi ostavili dva izbora: da mi to traže na ružan način (pa da im dam) ili da me optuže za škrtost (ako im ne dam), a ja nisam škrt.'
عربي Engleski Urdu
"Ovaj je uzeo moju sablju dok sam spavao; kada sam se probudio, vidio sam je isukanu u njegovim rukama, a onda mi je rekao..."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Sa'd b. Ebi Vekkas, radijallahu 'anhu, kazao: "Omer je zatražio dozvolu da uđe kod Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, a kod njega (su bile) neke žene iz plemena Kurejš. Razgovarale su s njim i tražile od njega mnoge odgovore. Glasovi su im bili povišeni. Pošto je Omer zatražio dozvolu za ulazak, one su ustale i požurile da se pokriju. Potom mu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, dozvolio (i on je ušao). Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nasmiješio se, a Omer reče: ‘Allahov Poslaniče, neka ti Allah uvijek da radost.’ ‘Začudio sam se ovima što su bile kod mene. Kad su čule tvoj glas, požurile su da se zastru.’ ‘Allahov Poslaniče, ti si bio preči da one osjete strahopoštovanje prema tebi.’, reče Omer, a potom uzviknu: ‘O, neprijateljice samih sebe, zar se bojite mene, a ne bojite se Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem?’ ‘Da, ti si grub za razliku od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem.’ ‘Tako mi Onog u Čijoj je Ruci moja duša’ - reče Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem – ‘šejtan te nije nikada sreo, idući nekim putem, a da nije pošao mimo tvog puta.’” Bilježi Buhari.
عربي Engleski Urdu
“Jednom, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjetio me dok sam bio bolestan; nije došao jašući, nego pješke.”
عربي Engleski Francuski
Jusuf b. Abdullah b. Selam, radijallahu anhuma, rekao je: “Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, nadjenuo mi je ime Jusuf i stavio me na svoje krilo.”
عربي Engleski Francuski
"Rekao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: 'O Allahov Poslaniče, Allah ti oprostio!' On odgovori: 'I tebi!' Obratio sam se Abdullahu: 'Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za tebe tažio oprost!? 'Da, i za tebe također', reče, a zatim prouči sljedeći ajet: 'Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice!' (Muhammed, 19)."
عربي Engleski Urdu