Podkategorije

Lista hadisa

"Zaista je Allah propisao dobročinstvo (lijep postupak) u svakoj prilici: pa kada ubijate, ubijajte lijepo (dostojanstveno), a kada koljete, koljite lijepo, i neka onaj koji hoće da kolje (neku životinju), prvo naoštri svoj nož i neka odmori svoju žrtvu."
عربي Engleski Francuski
Dadnite mu, zaista su najbolji od vas oni koji najljepše isplaćuju dug.
عربي Engleski Francuski
"Išao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin (seljak) i grubo ga povuče za odjeću..."
عربي Engleski Francuski
Nisam dodirnuo ni brokata (vrsta tkanine protkane svilom) ni svile mekše ni blaže od dlana ruke Allahovog Poslanika.
عربي Engleski Francuski
"Allahov Poslanik nije nikoga udarao, ni ženu, ni slugu, osim kada bi bio u (džihadu) borbi na Allahovom putu. I nikada se nije svetio (osvećivao) zbog sebe, osim kada bi se kršile Allahove zabrane, pa bi kažnjavao (svetio se) zbog Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
“Neka umno poremećena žena obratila se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Božiji Poslaniče, možeš li mi učiniti jednu uslugu?’ ‘Ženo, poći ću s tobom gdje god želiš i učinit ću ti uslugu’, reče Poslanik.
عربي Engleski Francuski