Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Quả thật, Allah đã quy định sự tử tế đối với mọi thứ. Vì vậy, khi các ngươi giết thì các ngươi hãy giết một cách tử tế, và khi các ngươi cắt tiết (con vật) thì các ngươi hãy cắt tiết một cách tử tế, các ngươi hãy mài dao cho bén và hãy để con vật (chết đi) một cách nhẹ nhàng nhất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Lúc tôi đang đi cùng với Thiên Sứ của Allah, lúc đó Người khoác chiếc áo choàng của xứ Najran (thuộc Yamen) có viền may dày dặn. Có một người Ả-rập du mục đến nắm giật mạnh chiếc áo khoác.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp