Danh mục Hadith

Thưa Thiên Sứ của Allah, ai là người phúc đức nhất trong nhân loại
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai biết bắn cung (phóng lao, giáo) rồi bỏ thì y không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta hoặc y đã nghịch lệnh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chết đi mà chưa từng chinh chiến cũng như chưa từng nói với bản thân về việc chinh chiến thì người đó đã chết trên một phần của Nifaq (giả tạo đức tin).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Canh gác một đêm và một ngày tốt hơn nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah (trong đêm) nguyên tháng, và nếu chết trong lúc làm nhiệm vụ đó thì phần ân phước vẫn còn được tiếp diễn, và nguồn bổng lộc vẫn được ban bố và được an toàn khỏi việc tra hỏi nơi cõi mộ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sau khi Allah Hùng Mạnh và Hiển Vinh tập hợp hết từ người đầu tiên đến người cuối cùng, những kẻ bội ước sẽ bị gắn cờ và bị tuyên bố: Đây là kẻ bội ước (tên này con của ông...)
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Làm ít nhưng được phước nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Dù con chiến mã có bị cột ở một góc vẫn mang lại điều tốt đẹp mãi đến ngày tận thế.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah tha thứ tất cả tội lỗi cho người chết Shahid ngoại trừ nợ nần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, việc du ngoạn của tín đồ cộng đồng Ta là Jihad vì chính nghĩa của Allah Hùng Mạnh và Tối Cao.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Sẽ không vào Hỏa Ngục đối với một người luôn khóc vì kính sợ Allah trừ phi sữa trở lại bầu vú
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chiến tranh là bày mưu lập kế
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai không đi chinh chiến hoặc không chuẩn bị ra chinh chiến hoặc trì trệ việc ra chinh chiến bởi chuyện cải thiện lợi ích của gia đình thì Allah sẽ giáng họa lên y trước Ngày Phán Xét.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Này mẹ của Harithah, nó thực sự là những ngôi vườn trong Thiên Đàng, quả thật con trai bà đã lên đến tầng Firdaws cao nhất.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Ta đã ra lệnh cho các ngươi thiêu sống người này và người này nhưng không ai được phép dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ một mình Allah, bởi thế, khi các ngươi bắt gặp hai kẻ đó thì hãy giết chúng (bằng gươm).
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, không nên dùng lửa để trừng phạt ngoại trừ Chủ Nhân tạo ra lửa.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Shahid gồm năm nhóm: Chết do bệnh dịch, chết do trướng bụng, chết vì đuối nước, chết do bị đè (bị đụng) và người tử trận vì chính nghĩa của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Trở về sau Jihad như đang Jihad.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Chiến tranh là thủ đoạn.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai học hỏi bắn cung rồi bỏ là xem như y không thuộc tín đồ của Ta hoặc y đã nghịch lệnh.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ở Đời Sau, với con lạc đà này cậu sẽ được ban cho bảy trăm con lạc đà cái có sẵn dây cương.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai chi dùng vì chính nghĩa của Allah sẽ được ân phước nhân lên bảy trăm lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp