รายการหะดีษ

ไม่มีวันอื่นใด ที่การงานที่ดีจะเป็นที่ชื่นชอบ ณ อัลลอฮมากกว่าในวันเหล่านี้
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส
ผู้ใดที่ได้ฆ่าคนกาฟิรที่เป็นคู่สัญญากับมุสลิม เขาจะไม่ได้รับกลิ่นหอมของสวนสวรรค์ และแท้จริงกลิ่นหอมของสวนสวรรค์จะแผ่กระจายถึงระยะทาง 40 ปีของการเดินทาง"
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส