หมวดหมู่​ย่อย

รายการหะดีษ

ผู้ใดที่ได้ฆ่าคนกาฟิรที่เป็นคู่สัญญากับมุสลิม เขาจะไม่ได้รับกลิ่นหอมของสวนสวรรค์ และแท้จริงกลิ่นหอมของสวนสวรรค์จะแผ่กระจายถึงระยะทาง 40 ปีของการเดินทาง"
عربي อังกฤษ ฝรั่งเศส