زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر كسى معاهدى (كافری كه با مسلمانان عهد و پيمان بسته است) را به قتل برساند، بوى بهشت را نمى شنود، هر چند كه بوى آن از مسير چهل سال به مشام مى رسد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اسلام برتر است و برتر از آن نیست.
عربي انگلیسی فرانسوی