Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ai giết chết người có được quyền đảm bảo sẽ không ngửi được mùi thơm Thiên Đàng, trong khi mùi thơm đó có quãng đường bay dài đến tận bốn mươi năm.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp