Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Không có những ngày nào mà việc làm ngoan đạo lại được yêu thích ở nơi Allah hơn những ngày này.} Có nghĩa là mười ngày đầu (Zdul Hijjah)
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Thưa Thiên Sứ của Allah, ai là người phúc đức nhất trong nhân loại
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai chết đi mà chưa từng chinh chiến cũng như chưa từng nói với bản thân về việc chinh chiến thì người đó đã chết trên một phần của Nifaq (giả tạo đức tin).
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Canh gác một đêm và một ngày tốt hơn nhịn chay và dâng lễ nguyện Salah (trong đêm) nguyên tháng, và nếu chết trong lúc làm nhiệm vụ đó thì phần ân phước vẫn còn được tiếp diễn, và nguồn bổng lộc vẫn được ban bố và được an toàn khỏi việc tra hỏi nơi cõi mộ.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Làm ít nhưng được phước nhiều.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Dù con chiến mã có bị cột ở một góc vẫn mang lại điều tốt đẹp mãi đến ngày tận thế.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Allah tha thứ tất cả tội lỗi cho người chết Shahid ngoại trừ nợ nần.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Sẽ không vào Hỏa Ngục đối với một người luôn khóc vì kính sợ Allah trừ phi sữa trở lại bầu vú
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ai không đi chinh chiến hoặc không chuẩn bị ra chinh chiến hoặc trì trệ việc ra chinh chiến bởi chuyện cải thiện lợi ích của gia đình thì Allah sẽ giáng họa lên y trước Ngày Phán Xét.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Shahid gồm năm nhóm: Chết do bệnh dịch, chết do trướng bụng, chết vì đuối nước, chết do bị đè (bị đụng) và người tử trận vì chính nghĩa của Allah.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Trở về sau Jihad như đang Jihad.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu