Podkategorije

Lista hadisa

“Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od ovih...”
عربي Engleski Francuski
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Francuski
"Ko opremi borca na Allahovom putu, kao da se i on borio. Ko zbrine porodicu borca, kao da se i on lično borio."
عربي Engleski Francuski
"Noge (Allahova) roba, koje su se zaprašile na Allahovom putu, neće doticati Vatra." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Šehid ne osjeti (bol pri) pogibiji, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."
عربي Engleski Francuski
"Šta misliš, ako poginem na Božijem putu, hoće li mi se oprostiti grijesi?"
عربي Engleski Francuski
"Koji je čovjek najbolji, Allahov Poslaniče?"
عربي Engleski Francuski
"Ko umre a nije ratovao, niti je sebe bodrio na borbu, umro je s jednim ogrankom licemjerstva."
عربي Engleski Francuski
Aiša je rekla: “Tražila sam dozvolu od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, za džihad, pa je rekao: ‘Vaš džihad je hadž.’”
عربي Engleski Francuski
“Dan stražarenja na Allahovom putu bolji je od mjesec dana (dobrovoljnog) posta i namaza. Ko umre u stražarenju na Allahovom putu, bit će nagrađen od Allaha za posao koji je učinio, a ako je živ, bit' će nagrađen opskrbom i siguran od iskušenja kaburskih.'"
عربي Engleski Francuski
"Svakoj umrloj osobi zapečate se djela, osim onome ko je učestvovao u straži na Božijem putu. Njemu se povećavaju djela do Sudnjega dana i siguran je od kaburskog iskušenja."
عربي Engleski Francuski
Allah Uzvišeni se obavezao da će borca na Njegovom putu, ukoliko pogine, uvesti u Džennet, ili će ga vratiti zdravog sa nagradom i ratnim plijenom.
عربي Engleski Francuski
"Stražariti jedan dan na Božijem putu bolje je nego sav dunjaluk i ono što je na njemu."
عربي Engleski Francuski
"Jutro ili predvečerje koji su provedeni u borbi na Allahovom putu bolji su od svega što je Sunce obasjalo."
عربي Engleski Francuski
"Neće niko biti ranjen na Božijem putu a da ne dođe na Sudnjem danu sa ranom koja krvari. Boja će joj biti boja krvi, a njen miris, biće miris miska."
عربي Engleski Francuski
„Na dan Uhuda neki čovjek je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: 'Šta misliš ako ja poginem, gdje ću?' Reče: 'U Džennet.', pa on baci hurme koje je držao u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijatelja dok ne poginu.”
عربي Engleski Francuski
Od El-Berraa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Došao je Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek naoružan, u panciru, i rekao: 'Allahov Poslaniče, da li da se borim ili da primim islam?' On mu reče: 'Primi islam, a zatim se bori!' On je primio islam, borio se, a zatim poginuo, na što je Allahov Poslanik rekao: 'Uradio je malo, a nagrađen je puno!'" (Muttefekun alejh, a ovo je Buharijeva verzija)
عربي Engleski Francuski
"Konji u svojoj grivi kriju veliko dobro do Sudnjeg dana..."
عربي Engleski Francuski
"Allah će oprostiti šehidu sve osim duga."
عربي Engleski Francuski
"Za nju ćeš dobiti na Sudnjem danu sedam stotina deva, sve će imati uzde."
عربي Engleski Francuski
"Turizam moga umeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
Borite se na Allahovom putu, jer ko se bori na Allahovom putu, toliko vremena koliko je između dvije mužnje deve, obavezan mu je Džennet.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Neće ući u džehennem čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se neće mlijeko vratiti u vime. I neće se sastati prašina sa Allahovog puta (džihada) i dim džehennema na čovjeku.'" (Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih)
عربي Engleski Francuski
Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko ko uđe u džennet neće se željeti vratiti na dunjaluk, makar njegovo bilo sve što je na Zemlji, osim šehida. On će željeti da se vrati na dunjaluk, pa da pogine deset puta zbog počasti koju vidi'" (Muttefekun alejhi). A u drugom rivajetu stoji: "Zato što vidi vrijednosti pogibije na Allahovom putu."
عربي Engleski Francuski
Primjer borca na Allahovom putu je kao primjer postača i klanjača koji stalno u molitvi uči Allahove ajete, ne prekida sa postom niti sa namazom, sve dok se taj borac ne vrati sa Allahovog puta.
عربي Engleski Francuski
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Ko spremi konja za Allahov put (čekajući džihad), vjerujući u Allaha, potvrđujući Njegovo obećanje - svako njegovo hranjenje, pojenje, njegova mokraća i njegov izmet će, zaista, biti na njegovoj vagi na Sudnjemu danu." (Buhari)
عربي Engleski Francuski
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."
عربي Engleski Francuski
Ko baci strijelu na Allahovom putu ima nagradu kao da je oslobodio roba.
عربي Engleski Francuski
"Koji se musliman bori na Allahovom putu koliko traje jedna mužnja deve, obavezan mu je Džennet, a ko dobije jednu ranu na Allahovom putu, ili povredu od nesreće, rana će bit na Sudnjem danu veća nego prije. Krv će biti boje šafrana, a miris - miris miska."
عربي Engleski Francuski
Od najhajirnijih poslova za život je posao čovjeka koji se stalno drži za leđa svog konja na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
Ko se od vas bude brinuo o obitelji i imetku onoga koji je otišao (u borbu), imat će pola njegove nagrade.'
عربي Engleski Francuski
"Ko se ne bude borio na Allahovom putu, ili ko ne spremi borca, ili ne bude ostao da se brine o porodici borca na najbolji način, kaznit će ga Allah prije Kijametskog dana."
عربي Engleski Francuski
"O majko Harisova, u Džennetu su mnoge bašče, a tvoj sin je dospio u Firdevsi el-Ea'la (najuzvišeniji dio Dženneta)."
عربي Engleski Francuski
"Šehida ima pet vrsta: osoba umrla od kuge, od stomačne bolesti, utopljenik, osoba umrla pod ruševinama i osoba poginula na Allahovom putu.
عربي Engleski Francuski
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, poslao je desetak osoba u izvidnicu i postavi im za emira Asima b. Sabita.
عربي Engleski Francuski
"Povratak iz borbe ima status borbe."
عربي Engleski Francuski
Dvije skupine ljudi iz mog ummeta je Allah sačuvao od vatre: skupinu koja će ići u pohod na Indiju, i skupinu koja će biti sa Isaom sinom Merjeminim, alejhimasselam.
عربي Engleski Francuski
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, izjavio je: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Dobar rob, onaj ko je u vlasti drugog čovjeka, imat će dvije nagrade.’ Tako mi Onoga u Čijoj je ruci Ebu Hurejrina duša, da nije borbe na Allahovom putu, hadža i dobročinstva prema mojoj majci, volio bih da umrem u nečijoj vlasti.'“
عربي Engleski Francuski
"Turizam moga Ummeta je džihad na putu Uzvišenog Allaha."
عربي Engleski Francuski
"Šehid ne osjeti bol pogibije, osim kao što osjeti neko od vas kada se ubode."
عربي Engleski Francuski
"Ko spremi konja za Allahov put (čekajući džihad), vjerujući u Allaha, potvrđujući Njegovo obećanje; svako njegovo hranjenje, pojenje, njegova mokraća i njegov izmet će, zaista, biti na njegovoj vagi na Sudnjemu danu."
عربي Engleski Francuski
"Ko udijeli na Allahovom putu biće mu računato sedam stotina puta."
عربي Engleski Francuski