عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أَبَى». قيل: ومَنْ يَأْبَى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أَبَى».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Kutoka kwa Abuu Huraira Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake- Hadithi Marfu'u: "Umma wangu wote utaingia peponi ispokua atakaye kataa, akaulizwa ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu ni nani atakaye kataa? akajibu: Mwenye kunitii ataingia peponi na mwenye kuniasi atakuwa amekataa".
Sahihi - Imepokelewa na Al-Bukhaariy

Ufafanuzi

Anasimulia Abuu Huraira Radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake yakwamba Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake ameupa habari njema umma wake akasema: "Umma wangu wote wataingia peponi" Yaani umma uliokubali, kisha akaondoa Ziwe juu yake sala na salamu akasema: "Ispokuwa atakayekataa" Yaani: Atakaye asi miongoni mwao akaacha utiifu ambao ni sababu ya kuingia peponi; kwasababu atakayeacha mambo ambayo ndiyo sababu ya kitu fulani na hakipatikani kwasababu nyingine huyo atakuwa kakataa yaani amejizuilia; kujivua kwao ni sababu ya kutiwa uzito jambo lao juu yao, Au alikusudia Umma wa kufikishiwa: Na atakayekataa kwa kupinga kwa kukataa kwake kukubali. wakasema maswahaba watukufu:"Na ni nani atakayekataa ewe Mjumbe wa Mwenyezi Mungu?" Akawajibu ziwe juu yake sala na salamu: "Atakaye nitii mimi" Yaani akatii na akakubali yale niliyokuja nayo "Ataingia peponi". Na ama "atakayeniasi" baada ya kuamini au kwa kufanya makatazo "Atakuwa kakataa": Atakuwa na marejeo mabaya kwa kukataa kwake. Na ni juu yake: Atakayekataa akiwa kama ni kafiri hatoingia peponi kabisa, na ama atakayekuwa ni muislamu basi yeye hatoiingia mpaka asafishwe kwa moto, na unaweza kumfikia msamaha asiadhibiwe kabisa hata kama alifanya maasi yote.

Kufanya Tarjama: Lugha ya kiingereza Lugha ya kifaransa Kiispania Kituruki Lugha ya Kiurdu Lugha ya Kiindonesia Lugha ya Kibosnia Lugha ya Kirashia Kibaghali Kichina Kifursi Kitagalogi Kihindi Kisin-hala Kikurdi Kihausa Kireno Kimalayo Kitelguu Kunakili kumbukumbu mahala pa kutafsiri Burmese German Kijapani Pashto
Kuonyesha Tarjama

من فوائد الحديث

  1. Aliwaumba Mwenyezi Mungu waja ili awahurumie, na awaingize nyumba ya rehema zake.
  2. Mtume rehma na amani za Allah ziwe juu yake ni mfikishaji kutoka kwa Mola wake.
  3. Atakayemuasi Mtume wa Mwenyezi Mungu Rehema na Amani ziwe juu yake atakuwa kakataa huruma ya Mwenyezi Mungu.
  4. Kupingana na Mwenyezi Mungu na Mtume wake kunapelekea kuingia motoni.
  5. Kusalimika kwa mtu Duniani na Akhera ni kwa kufuata muongozo wa Mtume Rehema na Amani ziwe juu yake.
  6. Katika hadithi hii: kuna habari njema kubwa kwa watiifu katika umma huu, nakuwa wote wataingia peponi ispokuwa atakayemuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake na akafuata matamanio yake.