عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فيحمده عليها، أو يشرب الشَّربة، فيحمده عليها».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం’ నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ఇలాంటి దాసుడని ఇష్టపడతాడు"ఒక అన్నం ముద్ద తిన్న అతనుదానిపై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు ఒక నీటి బుక్క త్రాగిన దానిపై అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటాడు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

అల్లాహ్ ప్రసన్నతను పొందే కారణాల్లో ఒకటి 'అన్నపానీయాలు తిన్న తరువాత పరమపవిత్రుడైన అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడం,కేవలం ఆ ఏకైకుడు పవిత్రుడు అయిన అల్లాహ్ యే ఈ ఉపాధిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్ السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. రిజా’గుణాన్ని పరమ పవిత్రుడైన అల్లాహ్ కొరకు నిరూపితమవుతుంది
  2. నిస్సందేహంగా అల్లాహ్ యొక్క ప్రసన్నతను చిన్న కారణం తో పొందవచ్చు,ఉదా: అన్నపానీయాలు ముగించుకుని అల్లాహ్ ను స్తుతించడం’
  3. ఈ హదీసులో అల్లాహ్ కు కృతజ్ఞత కలిగియుండమని ప్రోత్సహించబడుతుంది,ఎందుకంటే అది అల్లాహ్ ప్రసన్నత, సంతృప్తి పొందడానికి ఒక కారణము,నిశ్చయంగా కృతజ్ఞత మోక్షానికి మరియు అంగీకారానికి ఒక మార్గం.
  4. అన్నపానీయాలకు చెందిన మర్యాదలను ఈ హదీసు భోదిస్తుంది.
  5. మహోన్నతుడు శక్తిమంతుడు అల్లాహ్ యొక్క ఔదార్యం గురించి భోదించబడుతుంది,నిశ్చయంగా ఆయన మీకు మీ కోసం జీవనోపాధి నొసగుతాడు మరియు మీరు చేసే కృతజ్ఞతకు ప్రసన్నత,సంతృప్తి చెందుతాడు.
  6. అల్హందులిల్లాహ్’స్మరించడం ద్వారా సున్నతు అనుకరణ నెరవేరుతుంది.
ఇంకా