عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من قام ليلة القَدْر إيمَانا واحْتِسَابًا غُفِر له ما تَقدم من ذَنْبِه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ‘ఘనమైన రేయి లైలతుల్ ఖద్ర్ న పూర్తి విశ్వాసము తో పుణ్యఫలా పేక్ష తో నమాజుల్లో నిలబడు వాని వెనుకటి పాపాలు మన్నించబడుతాయి.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఈ హదీసు ఘనమైన రేయి లైలతుల్ ఖద్ర్ ప్రాధాన్యత మరియు దానిపై ఆచరణ యోగ్యం గురించి తెలుపబడుతుంది,ఎవరరికైతే లైలతుల్ ఖద్ర్ లభించి,దానికి చెందిన పూర్ణఘనతలను విశ్వసిస్తూ,కార్యసాధన పై అల్లాహ్ పుణ్యాన్ని ఒసగుతాడనే నమ్మకంతో ఇఖ్లాస్ మరియు పుణ్యఫలపేక్ష కు వ్యతిరేఖమైన ప్రతీ ప్రదర్శన మరియు ప్రశంసల కించిత్ భావన లేకుండా అమలుపరిచిన వ్యక్తి యొక్క చిన్నపాపాలు పూర్తిగా క్షమించబడతాయి,ఇక మిగిలిన అల్లాహ్ కు చూపిన కబాయిర్ అనగా అల్లాహ్ కు చూపిన పెద్దపాపాలు మాత్రం స్వచ్చమైన తౌబ పశ్చాత్తాపం వల్ల మాత్రమే మన్నించబడతాయి,ఒకవేళ ఆ పాపాలు మనిషి పట్ల జరిగినవై అయితే తప్పనిసరిగా అతను అల్లాహ్ ను క్షమించమని వేడుకుంటూ ఆ వ్యక్తి యొక్క హక్కును కూడా పునరుద్దరించి బాధ్యతను పూరించవలసి ఉంటుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ఈ హదీసులో ‘లైలతుల్ ఖద్ర్ కు గల ఘనత మరియు దానిపట్ల ఖచ్చితంగా కార్యసాధన చేయవలసిందిగా ప్రోత్సహించబడుతుంది.
  2. సత్కర్మలు స్వచ్చమైన సంకల్పసిద్ది మరియు పుణ్యఫలాపేక్ష తో మాత్రమే శుద్దిపర్చబడతాయి మరియు ఆమోదించబడతాయి.
ఇంకా