عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَلِمَتَانِ خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم".
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఉపదేశించారు’ రెండు వాక్యాలు అవి నాలుక పై తేలికపాటివి,త్రాసు లో బరువైనవి,కరుణామయునికి ప్రీతిపాత్రమైనవి“సుబ్ హానల్లహి వ బిహమ్దిహీ ,సుబ్ హనల్లహిల్ అజీమ్”.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త (సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్) ఈ హదీసులో తెలియపర్చారు:నిశ్చయంగా ‘మహోన్నతుడు,శుభకరుడు మన ప్రభువు అర్రహ్మాన్’ ఈ రెండు పదాలను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు అవి తక్కువ అక్షరాలు కలిగి ఉన్నప్పటికి మీజాన్ త్రాసులో ‘మనిషి చేసిన మంచి పనుల స్థాయిపరంగా భారీగా ఉంటాయి,- سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم’-సుబ్హానల్లహి వ బి హమ్దిహి’సుబ్ హనల్లహిల్ అజీమ్’-ఎందుకంటే ఇందులో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ యొక్క పవిత్ర ప్రశంసలతో పాటు ఆయన్నుసమస్తలోపాల నుండి మరియు మహోన్నతుడు సర్వశక్తిమంతుడు ప్రభువుశోభకు తగని వాటి నుండి పవిత్రపర్చబడింది,మరియు గొప్పతనం ద్వారా పవిత్రతను ప్రకటించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ‘అస్సజఉ’పదజాలము మొహమాటం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు దాని అనుమతి ఉంది
  2. సర్వశక్తిమంతుడు మరియు మహోన్నతుడు అల్లాహ్ యొక్క వివిధ నామస్మరణల్లో ఈ రెండు పదాలు గొప్ప ఘనతను కలిగియున్నాయి.
  3. మహోన్నతుడు,సర్వశక్తిమంతుడు అయిన అల్లాహ్ కొరకు ప్రేమ’గుణాన్ని ఆయన శోభకు తగినవిధంగా నిరూపించడం జరిగుతుంది
  4. అర్రహ్మాన్’అనే నామాన్ని సర్వశక్తిమంతుడు-మహోన్నతుడు అల్లాహ్ కొరకు నిరూపించబడినది.
  5. ఇక్కడ ప్రస్తావించబడిన ‘తక్కువపదాల ఎక్కువ పుణ్యాల’ స్మరణను అత్యధికంగా స్మరించాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది.
  6. దైవస్మరణలు వ్యత్యాసాలను కలిగిఉన్నాయి,ఆ వ్యత్యాసాల ప్రకారం పుణ్యం అనుకరిస్తుంది
  7. మీజాన్'కొలమానత్రాసు' నిరూపించబడింది,నిశ్చయంగా అది సత్యము.
  8. ఇతరులు కూడా ఉత్తమ కార్యసాధన చేయాలని కోరుకునేవారు దాని యొక్క కొన్ని ప్రయోజనాలను అతనితో ప్రస్తావించడం ముస్తహబ్బ్ మంచిది
ఇంకా