عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ రజియల్లాహు అన్హుమ మర్ఫూ ఉల్లేఖనం ప్రపంచమంతా ముడి సరుకు,అందులో మేలైన సరుకు‘ఉత్తమ భార్య’
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ ప్రపంచంలో ప్రతిదీ తాత్కాలిక పరమైన ఆనందమే కొంత సమయం తరువాత అది వెళ్లిపోతుంది.కానీ ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచంలో ఉత్తమమైనది నీతిమంతురాలైన భార్య,ఆమె పరలోక జీవితం కొరకు సహాయపడుతుంది.మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ యొక్క ఈ హదీసులో ఆమె గురించి వివరించారు: ‘ఆమె పై దృష్టి పడితే హాయికలుగుతుంది,ఆమెకు ఆదేశించినప్పుడు దాన్ని ఆమె అనుకరిస్తుంది,భర్త లేనప్పుడు తనను మరియు తన ధనాన్ని కాపాడుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. అల్లాహ్ తన దాసుల కొరకు హలాలు పరిచిన ప్రాపంచిక మంచిని గర్వించకుండా,దుబారా ఖర్చుచేయకుండా ఆస్వాదించడం అనుమతించబడినది.
  2. సద్గుణవంతురాలైన మహిళను భార్యగా ఎన్నుకోవాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది,ఎందుకంటే ఆమె ప్రభువు కు విధేయత చూపడంలో భర్తకు సహాయం అందిస్తుంది.
  3. అల్లాహ్ కు విధేయత చూపడం మరియు అందులో తోడ్పడటం రీత్యా ప్రాపంచిక వస్తువులలో ఆమె ఉత్తమమైనది.
ఇంకా