عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعاً: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

Abdullah ibn Amër ibn Asi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) tregon se Profeti ﷺ ka thënë: "Kjo botë është kënaqësi dhe kënaqësia më e mirë e saj është gruaja e mirë."
Ky hadith është sahih. - E shënon Muslimi.

Shpjegimi

Kjo botë, përfshirë gjithë atë që përmban, është diçka me të cilën njeriu kënaqet për një kohë dhe pastaj ikën, por kënaqësia më e mirë e kësaj bote kalimtare është gruaja e mirë, e cila të ndihmon për në botën tjetër. Profeti ﷺ tregoi se si është ajo, duke thënë: "Nëse ai e shikon, ajo e gëzon; nëse ai e urdhëron, ajo i bindet; nëse ai nuk është i pranishëm, ajo e ruan në lidhje me veten dhe pasurinë e tij."

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Lejohet kënaqja me të mirat e kësaj bote që Allahu ua ka bërë të lejuara robërve të Tij pa teprim dhe krekosje.
  2. Inkurajimi për të zgjedhur një grua të mirë, sepse ajo e ndihmon burrin që t'i bindet Zotit të tij.
  3. Kënaqësia më e mirë e kësaj bote është ajo gjë që është bindje ndaj Allahut ose të ndihmon për këtë gjë.