عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون ما الغِيبَةُ؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرُك أخاك بما يكره»، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْتَهُ، وإن لم يكن فقد بَهَتَّهُ».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖనం మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు ‘మీకు ‘గీబత్’ (చాడీలు)అంటే ఏమిటో తెలుసా ?అని అడిగారు దానికి సహచరులు ‘అల్లాహ్ మరియు ఆయన ప్రవక్త కె తెలుసు అని చెప్పారు ‘ప్రవక్త సమాధానమిస్తూ’ నీ సోధరుని గురించి అతను ఇష్టపడని విషయాన్ని నువ్వు చెప్పడం’ అప్పుడు ‘ఒకవేళ ఆ విషయం అతనిలో ఉన్నా కూడా చెప్పకూడదా?అడిగారు దానికి ప్రవక్త ‘అతనిలో ఉన్నది చెప్తేనే గీబత్ అంటారు ఇక లేనిది చెప్పినట్లైతే ‘ బుహ్తాన్ (అభాండాలు మోపడం)’అంటారు.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం‘గీబత్’ అంటే {చాడీలు}: ఒక ముస్లిం తన సోదరుని గైర్హాజరులో అతనికి నచ్చని అతనిలో ఉన్న ఆ విషయాన్నిఅది అతని శరీరానికి చెందినది కావచ్చు లేదా గుణానికి సంబంధించింది కావచ్చు ఇతరులతో అననుకూలంగా చెప్పడం,అదే ఒకవేళ అతనిలో లేని విషయాన్ని సూచిస్తే అభాండము మరియు అపవాదు అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్
అనువాదాలను వీక్షించండి

ప్రయోజనాలు

  1. గీబత్ అర్ధం:నీ ముస్లింసహోధరుడు అయిష్టపడే విషయాన్ని నీవు ప్రస్తావించడం’
  2. కాఫిర్ పట్ల గీబత్ హరాము చేయబడలేదు ఎందుకంటే ఈ హదీసులో ‘గీబతుల్ అఖీ'సహోధరుణి గీబత్’అని పరిమితం చేయబడినది,దాని అర్ధం ‘ఒక ముస్లిం’
  3. మనిషి లో లేని విషయం గురించి గీబత్ చేసినట్లైతే అది ‘బుహ్తాన్’(అభాండము)గా పిలువబడుతుంది.
  4. ప్రశ్నల ఆధారంగా సమస్యలు అడిగినప్పుడు మహనీయ దైవప్రవక్త అత్యుత్తమ విధంగా ప్రభోదించేవారు.
  5. ప్రవక్త అనుయాయులు’-అల్లాహు వ రసూలుహు ఆలము-అనే మాట వారు దైవప్రవక్తకు చూపే ఉత్తమమర్యాదను సూచిస్తుంది.
ఇంకా