عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النار».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

Ayon kay `Abdullāh bin `Amr bin Al-`Āṣṣ, malugod si Allah sa kanilang dalawa, ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay nagsabi: "Magparating kayo tungkol sa akin kahit isang talata [ng Qur'an]. Magsalaysay kayo buhat sa mga anak ni Israel at walang paghihigpit. Ang sinumang nagpasinungaling laban sa akin nang sinasadya, lumuklok siya sa upuan niya mula sa Impiyerno."
[Tumpak] - [Isinaysay ito ni Imām Al-Bukhārīy]

Ang pagpapaliwanag

Ang kahulugan ng ḥadīth: Ilipat ninyo sa mga tao ang kaalamang minana buhat sa akin mula sa Qur'an at Sunnah, kahit pa man ang bagay na ipinararating ninyo ay kaunti gaya ng isang talata mula sa Qur'an, sa kundisyong ang nagpaparating ay nakaaalam at nakauunawa sa ipinararating. Ang pag-uutos sa pagpaparating sa isang kalagayan ay nagiging tungkulin sa kanya iyon. Kung hindi naging tungkulin sa kanya iyon, gaya ng kung sa bayan ay mga tatagapag-anyaya tungo kay Allah, na nagsasagawa ng pagtuturo sa mga tao, pagpapamulat sa kanila sa mga usapin ng relihiyon nila, hindi na isinasatungkulin sa kanya ang pagpaparating, bagkus nagiging kaibig-ibig na lamang sa kanya iyon. Walang masama at walang kasalanan sa inyo na magsalaysay kayo buhat sa mga anak ni Israel ng nangyari sa kanila na mga tunay na pangyayari gaya ng pagbaba ng apoy mula sa langit para kainin ang alay at gaya ng kuwento ng pagpatay ng sarili nila sa pagbabalik-loob nila mula sa pagsamba sa guya, o pagdedetalye ng mga salaysay na nabanggit sa Qur'an mula sa may taglay na mga paalaala at mga pangaral. Nagsabi ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan: "Ang sinumang gumawa-gawa tungkol sa akin ng kasinungalingan, gumawa siya para sa sarili niya isang tahanan sa Impiyerno." Iyon ay dahil sa ang pagsisinungaling sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay hindi gaya ng pagsisinungaling sa mga tao. Ang pagsisinungaling sa Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay pagsisinungaling kay Allah, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan. Pagkatapos ay pagsisinungaling sa Batas ng Islam dahil ang anumang ipinababatid ng Sugo, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang isiniwalat ni Allah. Ito ay bahagi ng Batas ni Allah, pagkataas-taas Niya, kaya naman ang kaparusahan nito ay higit na matindi.

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses Ang Wikang Espanyol Ang Wikang Turko Ang Wikang Urdu Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bosniyo Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bangla Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية
Paglalahad ng mga salin