عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فَلْيَتَبَوَّأْ مقعده من النار».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ రజియల్లాహు అన్హుమ “మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు ‘నా నుండి విన్నది ఒక వాక్యమైన సరే ఇతరులకు చేర్చండి,ఇస్రాయీల్ సంతతి నుండి గ్రహించిన విషయాలు చెప్పండి చెప్పడంలో ఎలాంటి అనర్థము లేదు’ ఎవరైతే కావాలని నా పై అబద్దపు విషయాలను ఆపాదిస్తాడో అతను’నరకంలో తన’ నివాసాన్నిసిద్దం చేసుకుంటాడు.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

హదీసు అర్ధం:నా నుండి పొందిన పవిత్రగ్రంధం మరియు హదీసుల ఆస్తిని ప్రజలలో వ్యాప్తి చేయండి,నీవు భోదిస్తున్న విషయం ఖుర్ఆన్ యొక్క చిన్నఆయత్ ఐనా సరే అయితే చెప్పే వ్యక్తి దాని గురించి పూర్తిగా అవగాహన కలిగి ఉండాలి,ఒక వ్యక్తి పై ఇస్లాం దావతు ఇవ్వడం తప్పనిసరి అయినప్పుడు దాని ఆదేశం వర్తిస్తుంది,ఇస్లాం దావతు ఇవ్వడం ఒకవేళ విధి కానప్పుడు అంటే అతను ఉన్న ప్రాంతంలో అల్లాహ్ వైపునకు ఆహ్వానించువారు ఇతరులు ఉండి ప్రజలకు ధార్మిక విద్యను భోదిస్తూ,ధార్మికంగా వారికి కలిగే సమస్యలు తీరుస్తూ ఉన్నప్పుడూ అతనిపై దావతు విధి అవ్వదు(సందర్భానుసారంగా కొన్ని సార్లు విధికూడా అవ్వొచ్చు),కానీ ముస్తహబ్బ్ అవుతుంది,బనీ ఇస్రాయీల్ కు చెందిన యధార్ధ సంఘటనలు కూడా భోదించవచ్చు,ఉదా:ఆకాశం నుండి ఖుర్బానీ ను కాల్చుటకు అగ్ని దిగడం,దూడను ఆరాధించినందువల్ల తమని తాము హతమార్చుకున్నసంఘంటన, పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధంలో గుణపాఠం కొరకు ప్రస్తావించబడిన వివిధ రకాల సంఘటనలు మొదలైనవి,దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ పై అబద్దము ఎవరైతే చెబుతాడో అతను తన నివాసాన్ని నరకాగ్నిలో సిద్దం చేసుకుంటాడు,ఎందుకంటే ఆయన కు అసత్యాన్ని ఆపాదించడం అంటే ఏదో సాదారణ ప్రజలపై ఆపాదించినట్లు కాదు, అది అల్లాహ్ పై మరియు ఆయన యొక్క సందేశహరుని పై మరియు ఇస్లామీయ షరీఅతు పై ఆపాదించినట్లు అవుతుంది,దైవప్రవక్త చెప్పిన ప్రతీ విషయం దైవవాణి ఆధారంగా ఉంటుంది,దానికి శిక్ష భయంకరంగా ఉంటుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అల్లాహ్ ధర్మాన్నిఇతరులకు భోదించడం విధి,కాబట్టి ప్రతీ వ్యక్తి అతనికి గల జ్ఞానాన్ని మరియు నేర్చుకున్న విషయాలను భోదించాలి అది కొంచమైన సరే.
  2. ఇతరులకు అల్లాహ్ షరీఅతును భోదించే సామర్థ్యం కలగాలంటే ధార్మిక జ్ఞానాన్ని ఆర్జించడం తప్పనిసరి,ఇది ఫరాయిజ్ ఏ కిఫాయ కు చెందినది అంటే సమాజం లో కొంతమంది ముస్లిములు ఈ పనిని చేసినట్లైతే ఇతరుల పై గల విధి కూడా తీరుతుంది,ఒకవేళ ఏ ఒక్కరు కూడా ఈ పనిని నిర్వహించనట్లైతే పూర్తి సమాజం పాపానికి గురవుతుంది.
  3. బనూ ఇస్రాయీల్ నుండి గ్రహించబడిన విషయాలను "ఉపదేశాన్ని గ్రహించుటకు' మరియు 'గుణపాఠం పొందుటకు' చర్చించుకోవడానికి షరీఅతు అనుమతిస్తుంది,కానీ అసత్యం తో కూడిన విషయాలై ఉండకూడదు,ప్రమాణీకమైనదై ఇస్లామీయ షరీఅతు కు దగ్గరగా ఉంది అని రుజువై ఉండాలి.
  4. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ వారి పై అసత్యాన్ని ఆపాదించడం హరాము,మరియు మహాఘోరమైన పాపము
  5. ఈ హదీస్ ఎల్లప్పుడు సత్యసంద్యత కలిగియుండాలని,మాటల్లో నిజాయితీ కలిగి అసత్యానికి గురి అవ్వకుండా ఉండటాన్నిప్రోత్సహిస్తుంది,ముఖ్యంగా ఇస్లామీయ ధార్మిక విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని భోదిస్తుంది, దీనికి సరైన మరియు ఖచ్చితమైన లోతైన జ్ఞానం ఎంతో అవసరం.
ఇంకా