عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه مرفوعاً: .«قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ హురైర అబ్దుర్రహ్మాన్ అస్సఖర్ దౌసియ్యి రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం’మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ సెలవిచ్చాడు ‘ఓ ఆదమ్ కుమారా నీవు ప్రజలపై ఖర్చు చేయి అల్లాహ్ నీ పై ఖర్చు చేస్తాడు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఖర్చు చేయి నీ పై కూడా ఖర్చు చేయబడుతుంది-అనగా ధనాన్ని ఖర్చు చేయడానికి లావా దేవీలు చేయడానికి దరిద్రం పట్టుకుంటుందని భయపడకు,ఒకవేళ నువ్వు ఇతరులపై ఖర్చుచేస్తే అల్లాహ్ నీపై ఖర్చుచేస్తాడు,నీ వద్ద ఉన్నది అయిపోతుంది కానీ అల్లాహ్ వద్ద ఉన్నది ఎల్లప్పూడు ఉంటుంది,ఈ హదీసు యొక్క అర్ధం అల్లాహ్ వాక్కు ప్రకారంగా ఇలా ఉంది :(وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه) -నువ్వుఅల్లాహ్ మార్గంలో ఖర్చు చేసిన ప్రతీదానికి అల్లాహ్ తిరిగి బదులు చెల్లిస్తాడు ఈ హదీసులో సత్కార్యాల్లో ఖర్చు చేయమని ప్రోత్సహించడం తో పాటు దానికి బదులు మహోన్నతుడైన అల్లాహ్ నుండి తిరిగి లభించే అనుగ్రహాల శుభవార్త కూడా ఉంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. దైవమార్గంలో ఖర్చు చేయడం ఉపాధి వృద్దికి కారణమవ్వడం లో ఒక కారణం.
  2. దాసుడు బీదలకు ఆగత్యపరులకు చేసే దానము పరిమాణం ప్రకారంగా అల్లాహ్ అతనికి నొసగుతాడు
  3. అల్లాహ్ యొక్క సంపద ఖజానాలు అంతులేనివి,దయామయ ప్రభువు ఉదారవంతుడు ఖర్చవుతాయన్న భయంతో అనుగ్రహించకుండా వెనక్కి తగ్గడు.