عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يَرُدُّ الطيب.
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అనస్ బిన్ మాలిక్ రజియల్లాహు అన్హు మర్ఫూ ఉల్లేఖనం మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సువాసన ను తిరస్కరించేవారు కాదు.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ మార్గదర్శకాల్లో ఒకటి –ఆయన సువాసనను తిరస్కరించేవారు కాదు ధిక్కరించేవారు కాదు,ఎందుకంటే ఇతర కథనాల్లో చెప్పినట్లు అది తేలికపాటిది మరియు సువాసన కలది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. సుగందపరిమళాన్ని(అత్తరు)కానుకగా స్వీకరించడం ముస్తహబ్బ్ విషయం.
  2. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ నైతికత పరిపూర్ణమైనది మంచి విషయాల పట్ల మక్కువ కలిగియుంటారు మరియు,వాటిని స్వీకరిస్తారు తిరస్కరించరు.
  3. ప్రతీ మనిషి సుగంధాపరిమళాలను ఖచ్చితంగా ఉపయోగించాలి,ఎందుకంటే అది మంచివ్యక్తి అనబడటానికి సంకేతము “మంచి విషయాలు మంచివారికి,మంచివారు మంచివిషయాలకొరకు”
ఇంకా