عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَأَنْ أَقُولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عليْه الشمسُ».
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు'మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోధించారు-నేను ఈ విధంగా స్మరించడం 'సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్' సూర్యుడు ఉదయించే ప్రతీ వస్తువు కంటే కూడా నాకు ఎంతో ప్రియమైనది.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ హదీసులో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ పవిత్రతను కొనియాడటం,ఆయనను స్తుతించడం,ఆయన ఏకత్వాన్నిచాటడం,గొప్పతనాన్నిఎలిగెత్తడం,మహోన్నతను చాటే స్మరణ ఉంది, ఈ స్మరణలు ప్రపంచం మరియు అందులో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ,ఎందుకంటే ఇవి పరలోక కర్మలు మరియు నిలువ ఉండే సత్కర్మములు,వాటి పుణ్యము ముగిసిపోదు,వాటి బహుమతి నిలుపబడదు,ప్రపంచము ముగిసిపోతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: అల్లాహ్ యొక్క నామస్మరణ ఆయనను పవిత్రతపరుస్తూ,స్తుతిసూ,మహోన్నతను చాటుతూ ఏకత్వాన్నిచాటుతూ,గొప్పతనాన్ని చాటుతూ జపించాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది
2: 'సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్'ను ఈ విధంగా స్మరించడం నిలువ ఉండే సత్కార్యములలోనివి
3: ప్రపంచపు సామాను అల్పమైనది ,వాటి కోరికలు ముగిసిపోతాయి
4: పరలోక అనుగ్రహాలు ముగిసిపోవు,మరియు మారవు.
Donate