عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَأَنْ أَقُولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أَحَبُّ إلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عليْه الشمسُ».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

అబూ హురైర రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు'మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోధించారు-నేను ఈ విధంగా స్మరించడం 'సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్' సూర్యుడు ఉదయించే ప్రతీ వస్తువు కంటే కూడా నాకు ఎంతో ప్రియమైనది.
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

ఈ హదీసులో సర్వశక్తిమంతుడైన అల్లాహ్ పవిత్రతను కొనియాడటం,ఆయనను స్తుతించడం,ఆయన ఏకత్వాన్నిచాటడం,గొప్పతనాన్నిఎలిగెత్తడం,మహోన్నతను చాటే స్మరణ ఉంది, ఈ స్మరణలు ప్రపంచం మరియు అందులో ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ,ఎందుకంటే ఇవి పరలోక కర్మలు మరియు నిలువ ఉండే సత్కర్మములు,వాటి పుణ్యము ముగిసిపోదు,వాటి బహుమతి నిలుపబడదు,ప్రపంచము ముగిసిపోతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. అల్లాహ్ యొక్క నామస్మరణ ఆయనను పవిత్రతపరుస్తూ,స్తుతిసూ,మహోన్నతను చాటుతూ ఏకత్వాన్నిచాటుతూ,గొప్పతనాన్ని చాటుతూ జపించాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది
  2. 'సుబ్హానల్లాహ్,వల్హందులిల్లాహ్ వలా ఇలాహ ఇల్లల్లాహు వల్లాహు అక్బర్'ను ఈ విధంగా స్మరించడం నిలువ ఉండే సత్కార్యములలోనివి
  3. ప్రపంచపు సామాను అల్పమైనది ,వాటి కోరికలు ముగిసిపోతాయి
  4. పరలోక అనుగ్రహాలు ముగిసిపోవు,మరియు మారవు.
ఇంకా