عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيرُكُم من تعلَّمَ القرآنَ وعلَّمَهُ».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

ఉస్మాన్ బిన్ అఫ్ఫాన్ రజియల్లాహు అన్హు కథనం దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఉపదేశించారు’మీలోని ఉత్తములు ‘ఖుర్ఆన్ ని అభ్యసించి మరియు ఇతరులకు నేర్పువారు’అని చెప్పారు’.
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

("خيركم من تعلم القرآن وعلمه)- మీలోని ఉత్తములు ‘ఖుర్ఆన్ ని అభ్యసించి దాన్ని (ఇతరులకు) నేర్పువారు”-ఈ సందేశం సాధారణంగా ఉమ్మత్ కొరకు చెప్పబడినది,జనుల్లో అత్యుత్తములు ఈ రెండు రకాల గుణాలు‘ఖుర్ఆన్ అభ్యసించడం,ప్రభోదించడం వంటివి కలవారు,ఒకరి వద్ద నేర్చుకుంటాడు మరొకరికి నేర్పిస్తాడు,ఎందుకంటే జ్ఞానాల్లో ఉన్నతమైన జ్ఞానం ఖుర్ఆన్ జ్ఞానం నేర్చుకోవడమే,భోదించడం మరియు అభ్యసించడం రెండింటిలో వాక్యము మరియు భావము ప్రకారం ఉంటాయి,ఎవరైతే ఖుర్ఆన్ కంఠస్థం చేయిస్తాడో అనగా ‘జనులకు ఖుర్ఆన్ పారాయణం నేర్పించడం మరియు కంఠస్తం చేయించడం వంటివి అతని లెక్క ఖుర్ఆన్ భోదించే వారిలో చేరుతుంది,మరియు ఇదేప్రకారంగా ఖుర్ఆన్ అభ్యసించినవాడు నేర్చుకున్నవారి లెక్కన చేరుతాడు,రెండవ రకం:భావాన్ని భోదించేవాడు:అనగా వివరించి తఫ్సీర్ చేయడం,ఒక వ్యక్తి ప్రజల వద్ద కూర్చుని వారికి అల్లాహ్ పవిత్ర వాక్కు ఖుర్ఆన్ తఫ్సీర్ భోదించడం,మరియు తఫ్సీర్ విధానాన్ని ప్రభోదించడం,ఇతరులకు ఖుర్ఆన్ తఫ్సీర్ చేయు విధానాన్ని మరియు దాని జాబితాలను సూత్రాలను గురించి తెలియజేయడం కూడా ఖుర్ఆన్ భోదించే క్రమం{తాలీముల్ ఖుర్ఆన్} లోకి చేరుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. పవిత్ర ఖుర్ఆన్ కరీం ను తజ్వీదుతో అభ్యసించడం తో పాటు దానిని భోదించడానికి కూడా గొప్ప ఘనత ఉంది.
  2. పవిత్ర ఖుర్ఆన్ గ్రంధంలో గల ఆదేశాలు,మర్యాదలు మరియు నైతికతల ప్రకారం అమలు చేయడంలో గొప్ప ఘనత ఉంది.
  3. ఒక ధార్మిక వేత్త ఆలీమ్ ఇస్లామీయ విధ్యార్జన తరువాత ఇతరులకు ఖచ్చితంగా బొదించాలి.
  4. ఖుర్ఆన్ గ్రంధ భాగాన్ని నేర్చుకున్న వ్యక్తికి గౌరవంతో పాటు అతను ఆర్జించిన విధ్య ఆధారంగా అంతస్తులు పొందిన వాడికి గొప్ప గౌరవం కలదు