عن عمر بن أبي سلمة قال: كنتُ غُلاما في حَجْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَة، فقالَ لِي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا غُلامُ، سمِّ اَلله، وكُلْ بِيَمِينِك، وكُلْ ممَّا يَلِيكَ» فما زَالَتْ تِلك طِعْمَتِي بَعْدُ.
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఉమర్ బిన్ అబూ సల్మ ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు : చిన్నప్పుడు నేను దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సంరక్షణలో ఉన్నాను,భుజించేటప్పుడు నా చేయి పళ్ళెంలో నలువైపులా తిరుగుతూ ఉండేది,అప్పుడు దైవప్రవక్త నాకు ఉపదేశించారు:{ఓ కుమారా !అల్లాహ్ ను స్మరించుకుని (బిస్మిల్లాహ్ చదివి)కుడి చేతితో భుజించు,నీకు దగ్గరగా ఉన్న చోటు నుంచి నువ్వు భుజించు’}ఆపై నేను ఎప్పుడు తిన్న ఆ ఉపదేశం ప్రకారమే అనుసరించేవాడిని.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఉమర్ బిన్ అబూ సల్మా (రదియల్లాహు అన్హుమ) దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భార్య ఉమ్మే సల్మా (రదియల్లాహు అన్హ) యొక్క కుమారుడు. అతను దైవప్రవక్త యొక్క పర్యవేక్షణలో మరియు శిక్షణలో ఉన్నాడు, ఈ హదీసు లో అతను భోజనసమయంలో తన పరిస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ,తినేటప్పుడు అన్నం ముద్దను తీసుకోవడానికి పాత్ర చుట్టూ చేతులు కదిలించేవారు అనిచెప్పారు,కాబట్టి భోజనానికి చెందిన మూడు ముఖ్యమైన మర్యాదలను అతనికి దైవప్రవక్త నేర్పించారు, మొదటిది:భోజనం ప్రారంభంలో "బిస్మిల్లా" అని చదవడం.రెండవది:కుడి చేతితో తినడం.మూడవది: మీ ముందు ఉన్న ఆహారం తినడం,ఎందుకంటే మీ తోటివారి ఎదుట ఉన్న దానిని తీసుకుని తినడం బహు చెడ్డ అనాగరికమైన విషయం. అయితే ధార్మిక పండితులు చెప్తున్నారు: భోజనంలో వివిధ రకాల వంటకాలు ఉదాహరణకి సొరకాయలు,వంకాయ మరియు మాంసం వంటివి ఉన్నప్పుడు మీ చేతిని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకి చాచడంలో ఎటువంటి సమస్య లేదు.అదే విధంగా ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా తింటుంటే అతను ఏ వైపు నుండి తిన్నా సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే అలా తినడం వల్ల ఇతరులెవ్వరికీ హని జరగదు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. భుజించే ముందు బిస్మిల్లాహ్ చదవడం'ఆహారపు మర్యాదల్లో ఒకటి.
  2. కుడిచేతితో తినడం వాజిబు తప్పనిసరి,బలమైనసాకు ఉంటే తప్ప ఎడమ చేతితో తినడం నిషేదం,ఎందుకంటే మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు :మీలో ఎవ్వరూ ఎడమ చేతితో తినకూడదు,ఎడమ చేతితో త్రాగకూడదు,ఎందుకంటే షైతాను ఎడమ చేతితో తింటాడు మరియు ఎడమ చేతితో త్రాగుతాడు”షైతాను ను అనుసరించడం హరాము,ఎవరైతే ఇతరజాతులను అనుసరిస్తాడో అతను దానికే చెందుతాడు.
  3. అజ్ఞానులైన పెద్దవారికి,చిన్నవారికి ధర్మాన్ని భోదించడం ముస్తహబ్బ్ విషయం,ముఖ్యంగా మనిషి యొక్క సంరక్షణలో పోషణలో ఉన్నవ్యక్తులకు తప్పనిసరి.
  4. భోజనపు మర్యాదల్లో ఒకటి ‘మనిషి తన ఎదుట ఉన్న భోజనాన్ని మాత్రమే భుజించాలి,పళ్ళానికి ఇతరవైపుల చేతులను చాచకూడదు.
  5. మహనీయ దైవప్రవక్త నేర్పిన మర్యాదలను అనుచరులు సహాబాలు తప్పనిసరిగా పాటించేవారు,ఈ విషయం ఉమర్ యొక్క ఈ మాట సూచిస్తుంది :’ ఆపై నేను ఎప్పుడు తిన్న ఆ ఉపదేశం ప్రకారమే అనుసరించేవాడిని.
ఇంకా