عن عمر بن أبي سلمة قال: كنتُ غُلاما في حَجْرِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَة، فقالَ لِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا غُلامُ، سمِّ اَلله، وكُلْ بِيَمِينِك، وكُلْ ممَّا يَلِيكَ» فما زَالَتْ تِلك طِعْمَتِي بَعْدُ.
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

ఉమర్ బిన్ అబూ సల్మ ఉల్లేఖిస్తూ తెలిపారు : చిన్నప్పుడు నేను దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సంరక్షణలో ఉన్నాను,భుజించేటప్పుడు నా చేయి పళ్ళెంలో నలువైపులా తిరుగుతూ ఉండేది,అప్పుడు దైవప్రవక్త నాకు ఉపదేశించారు:{ఓ కుమారా !అల్లాహ్ ను స్మరించుకుని (బిస్మిల్లాహ్ చదివి)కుడి చేతితో భుజించు,నీకు దగ్గరగా ఉన్న చోటు నుంచి నువ్వు భుజించు’}ఆపై నేను ఎప్పుడు తిన్న ఆ ఉపదేశం ప్రకారమే అనుసరించేవాడిని.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

ఉమర్ బిన్ అబూ సల్మా (రదియల్లాహు అన్హుమ) దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భార్య ఉమ్మే సల్మా (రదియల్లాహు అన్హ) యొక్క కుమారుడు. అతను దైవప్రవక్త యొక్క పర్యవేక్షణలో మరియు శిక్షణలో ఉన్నాడు, ఈ హదీసు లో అతను భోజనసమయంలో తన పరిస్థితిని ప్రస్తావిస్తూ,తినేటప్పుడు అన్నం ముద్దను తీసుకోవడానికి పాత్ర చుట్టూ చేతులు కదిలించేవారు అనిచెప్పారు,కాబట్టి భోజనానికి చెందిన మూడు ముఖ్యమైన మర్యాదలను అతనికి దైవప్రవక్త నేర్పించారు, మొదటిది:భోజనం ప్రారంభంలో "బిస్మిల్లా" అని చదవడం.రెండవది:కుడి చేతితో తినడం.మూడవది: మీ ముందు ఉన్న ఆహారం తినడం,ఎందుకంటే మీ తోటివారి ఎదుట ఉన్న దానిని తీసుకుని తినడం బహు చెడ్డ అనాగరికమైన విషయం. అయితే ధార్మిక పండితులు చెప్తున్నారు: భోజనంలో వివిధ రకాల వంటకాలు ఉదాహరణకి సొరకాయలు,వంకాయ మరియు మాంసం వంటివి ఉన్నప్పుడు మీ చేతిని ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకి చాచడంలో ఎటువంటి సమస్య లేదు.అదే విధంగా ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా తింటుంటే అతను ఏ వైపు నుండి తిన్నా సమస్య ఉండదు ఎందుకంటే అలా తినడం వల్ల ఇతరులెవ్వరికీ హని జరగదు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: భుజించే ముందు బిస్మిల్లాహ్ చదవడం'ఆహారపు మర్యాదల్లో ఒకటి.
2: కుడిచేతితో తినడం వాజిబు తప్పనిసరి,బలమైనసాకు ఉంటే తప్ప ఎడమ చేతితో తినడం నిషేదం,ఎందుకంటే మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదించారు :మీలో ఎవ్వరూ ఎడమ చేతితో తినకూడదు,ఎడమ చేతితో త్రాగకూడదు,ఎందుకంటే షైతాను ఎడమ చేతితో తింటాడు మరియు ఎడమ చేతితో త్రాగుతాడు”షైతాను ను అనుసరించడం హరాము,ఎవరైతే ఇతరజాతులను అనుసరిస్తాడో అతను దానికే చెందుతాడు.
3: అజ్ఞానులైన పెద్దవారికి,చిన్నవారికి ధర్మాన్ని భోదించడం ముస్తహబ్బ్ విషయం,ముఖ్యంగా మనిషి యొక్క సంరక్షణలో పోషణలో ఉన్నవ్యక్తులకు తప్పనిసరి.
4: భోజనపు మర్యాదల్లో ఒకటి ‘మనిషి తన ఎదుట ఉన్న భోజనాన్ని మాత్రమే భుజించాలి,పళ్ళానికి ఇతరవైపుల చేతులను చాచకూడదు.
5: మహనీయ దైవప్రవక్త నేర్పిన మర్యాదలను అనుచరులు సహాబాలు తప్పనిసరిగా పాటించేవారు,ఈ విషయం ఉమర్ యొక్క ఈ మాట సూచిస్తుంది :’ ఆపై నేను ఎప్పుడు తిన్న ఆ ఉపదేశం ప్రకారమే అనుసరించేవాడిని.
Donate