عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أَكَلَ أحدُكم فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِه، وإذا شَرِب فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِه فإنَّ الشيطان يأكلُ بِشِمَالِه، ويَشْرَب بِشِمَالِه».
[صحيح] - [رواه مسلم]
المزيــد ...

ఇబ్ను ఉమర్ రదియల్లాహు అన్హుమా కథనం –మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ప్రవచించారు : మీరు తినేటప్పుడు కుడిచేతితో భుజించండి,త్రాగేటప్పుడు కుడిచేతితో త్రాగండి,ఎందుకంటే షైతాను ఎడమ చేతితో తింటాడు మరియు ఎడమ చేతితో త్రాగుతాడు”
దృఢమైనది - దాన్ని ముస్లిం ఉల్లేఖించారు

వివరణ

మనం కుడి చేతితో తినాలని మరియు కుడి చేతితో త్రాగాలని ఈ హదీసు ఆదేశిస్తుంది.ఎడమ చేతితో తినడం,త్రాగడం చేయకూడదని వారిస్తుంది,ఇందులో ఈ ఆదేశానికి గల కారణం‘షైతాన్ తన ఎడమ చేతితో తిని త్రాగటం’అని ప్రస్తావించబడింది.ఇక్కడ వచ్చిన ‘ఆజ్ఞ’ వాజిబును సూచిస్తుంది,అయితే ఎడమ చేతితో తినడం మరియు త్రాగడము నిషేదం,ఎందుకంటే ఇది షైతాన్ కృత్యము మరియు అతని లక్షణం.ఒక ముస్లిం తనను పాపుల మూర్ఖుల మార్గం నుండి,ముఖ్యంగా షైతాన్ మార్గం నుండి పరిరక్షించుకోవాలని ఆజ్ఞాపించబడ్డాడు,మరెవరైతే ఇతరుల ధర్మాలను అనుసరిస్తాడో అతను దానికి చెందినవాడవుతాడు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. కుడి చేతితో అన్నపానీయాలు ఆరగించడం విధి కార్యము,హదీసులో వచ్చిన ‘ఆజ్ఞ’ వాజిబును సూచిస్తుంది.
  2. ఎడమ చేతితో అన్నపానీయాలు ఆరగించడము నిషేధము.
  3. ఈ హదీసు ‘షైతాన్ చేష్టలను పోలిన కార్యాలకు పాల్పడకుండా పరిరక్షించుకోవాల్సిందిగా సూచిస్తుంది.
  4. షైతాను కు కూడా రెండు చేతులు ఉన్నాయి అతను తింటాడు మరియు త్రాగుతాడు.
  5. కుడివైపును గౌరవించడం ఎందుకంటే దానితో తినమని మనకు ఆజ్ఞాపించబడింది, మరియు ఆహారం శరీర శక్తి కొరకు అని తెలుసు,గొప్ప పనులు కుడి చేతితో నిర్వహించబడతాయి.
  6. తిరస్కారుల కాఫీరుల అనుసరణను నిషేదించబడింది,ఎందుకంటే షైతాను చేష్టలకు పోలిన కార్యాలను మనము అనుకరించకూడదని వారించబడింది,షైతాను తిరస్కారులకు కాఫీరులకు నాయకుడు.
  7. మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ జాతి ప్రజలకు తెలియని ఈ విషయాన్ని భోదించినప్పుడు ఉపదేశించారు.
ఇంకా