عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

అబూ మసూద్ అల్ బదరి రజియల్లాహు అన్హు కథనం :మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోధించారు’-ఎవరైతే రాత్రి సూర బఖరా యొక్క చివరి రెండు వాక్యాలను పఠిస్తాడో అవి అతనికి సమృద్దం అవుతాయి.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియపర్చారు నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు సూరే బఖరా యొక్క చివరి రెండు ఆయతులను ఎవరైతే పఠిస్తాడో ప్రతీ కీడు మరియు హానికర విషయాల నుండి అల్లాహ్ రక్షకుడిగా సరిపోతాడు,మరొక మాట ప్రకారంగా "c2">“ (كفتاه);ఈ రెండు ఆయతులు అతనికి సరిపోతాయి”కు అర్ధము –అంటే అవి అతనికి రాత్రి యొక్క తహజ్జుద్ మరియు ఇతర దైవస్మరణల రీత్యా సరిపోతుంది,లేక ప్రవక్త మాటకి అర్ధం ఇలా అవ్వోచ్చు:ఈ రెండు ఆయతులు చిన్నవైన తహజ్జుద్ లో పఠించే దానికి సరిపడా ప్రతిఫలం ఇస్తుంది,ఏదిఏమైనప్పటికి పైన ప్రస్తావించబడిన మాటలన్నీ సత్యమే ఎందుకంటే హదీసులోని పదాలు ఈ అర్ధాలన్నింటితో సమకూరుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. సూర బఖర చివరి రెండు ఆయతులకు గల ప్రాధాన్యత తెలుస్తుంది
  2. సూర బఖర చివరి రెండు ఆయతులు స్మరించినవాడిని కీడు హాని మరియు షైతాన్ బారి నుండి రాత్రి చదివినప్పుడు సంరక్షిస్తుంది.
ఇంకా