ප්‍රවර්ගය:

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخر سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتَاه».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ මස්ඌද් අල් බද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. "c2">“කවරෙකු රාත්රියේ සූරා අල් බකරාහි අවසාන ආයත් දෙක පාරායනය කළේ ද ඒ දෙක ඔහුට ප්රමාණවත් වේ.”
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි. - බුහාරි හා මුස්ලිම් හි වාර්තා වී ඇත.

විවරණය

සැබැවින්ම කවරෙකු රාත්රියේ නින්දට පෙර සූරා අල් බකරාහි අවසන් පාඨ දෙක පාරායනය කළේද අල්ලාහ් එය ඇතිවන හානියට හා පිළිකුල් සහගත දෑට ප්රමාණවත් කරවයි. තවත් අදහසක් අනුව ඒ දෙක රාත්රී සලාතයයට ප්රමාණවත් වේ. එසේ නැතහොත් දික්ර් හෙවත් සෙසු අනුවාදවලට ප්රමාණවත් වේ යැයි පවසනු ලැබ ඇත. එසේ නැතහොත් සැබැවින්ම ඒ දෙක රාත්රි සලාතයේ කියවන අවම ප්රමාණය වේ යැයි පවසනු ලැබ ඇත. මේ හැර වෙනත් අදහස් ද දක්වා ඇත. සඳහන් කරනු ලැබූ එම වචනය තුළට ඇතුළත්ව ඇති බැවින් සියල්ල නිවැරදිය.

අර්ථ කථනය: ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ ස්පැැනිෂ් තුර්කි උරුදු ඉන්දුනීසියානු බොස්නියානු රුසියානු බෙංගාලි චීන පර්සියානු ඉන්දියානු වියට්නාම උයිගුර් කුර්දි හවුසා පෘතුගීසි මලයාලම් තෙලිගු ස්වාහිලි දමිළ බර්මානු තායිලන්ත ජර්මානු ජපානු පශ්ටු ආසාමි අල්බානියානු
අර්ථ කථන නිරීක්ෂණය

හදීසයේ හරය

  1. සූරා අල් බකරා අවසානයෙහි මහිමය පැහැදිලි කිරීම.
  2. කවරෙකු රාත්රියේ සූරා බකරාවෙහි අවසන් කොටස පාරායනය කරන්නේ ද අදාළ පුද්ගලයා ඇති වන නපුරෙන්, හානියෙන් හා ෂෙයිතාන්ගේ බලපෑමෙන් ආරක්ෂා කරනු ලැබේ.
ප්‍රවර්ග
අමතර