عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
المزيــد ...

ఉసామ బిన్ జైద్ రజియల్లాహు అన్హుమ మర్ఫూ ఉల్లేఖనం నేను నా తదనంతరం పురుషులకు విడిచే నష్టకరమైన ఉపద్రవల్లో అతి పెద్ద ఉపద్రవం'కొంతమందిస్త్రీలు'.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియజేశారు:నిశ్చయంగా మహిళలు పరీక్షించబడే కారణాల్లో ఒక పెద్దకారణం,ఎందుకంటే వారు బయటికి బయల్దేరి పురుషులతో పాటు కలవడం వారితో ఏకాంతంగా గడపడం ద్వారా వారిని ఆకర్షిస్తారు మరియు న్యాయం నుండి దూరం చేస్తారు,ఇలా వారి ద్వారా ప్రాపంచిక,ధర్మ పరమైన నష్టం ఏర్పడుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ
అనువాదాలను వీక్షించండి
1: పురుషులపై వచ్చే ఇతర ఉపద్రవాల కంటే మహిళల ఉపద్రవమే భయంకరమైనది.