عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

ఉసామ బిన్ జైద్ రజియల్లాహు అన్హుమ మర్ఫూ ఉల్లేఖనం నేను నా తదనంతరం పురుషులకు విడిచే నష్టకరమైన ఉపద్రవల్లో అతి పెద్ద ఉపద్రవం'కొంతమందిస్త్రీలు'.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియజేశారు:నిశ్చయంగా మహిళలు పరీక్షించబడే కారణాల్లో ఒక పెద్దకారణం,ఎందుకంటే వారు బయటికి బయల్దేరి పురుషులతో పాటు కలవడం వారితో ఏకాంతంగా గడపడం ద్వారా వారిని ఆకర్షిస్తారు మరియు న్యాయం నుండి దూరం చేస్తారు,ఇలా వారి ద్వారా ప్రాపంచిక,ధర్మ పరమైన నష్టం ఏర్పడుతుంది.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ సింహళ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ థాయ్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. పురుషులపై వచ్చే ఇతర ఉపద్రవాల కంటే మహిళల ఉపద్రవమే భయంకరమైనది.
ఇంకా