عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الحلال بيِّن وإن الحرام بين، وبينهما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشُّبُهات فقد اسْتَبْرَأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يَرْتَع فيه، ألا وإن لكل مَلِك حِمى، ألا وإن حِمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

నుమాన్ బిన్ బషీర్ రజియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖిస్తూ తెలియపర్చారు ‘మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ తెలియపర్చారు “నిశ్చయంగా హలాల్ స్పష్టపరచబడింది మరియు హరామ్ స్పష్టపరచబడింది,వాటికి మధ్య గల విషయాలు అనుమానాస్పదమైనవి ప్రజల్లోని చాలా మందికి వాటి గురించి సరైన జ్ఞానము లేదు,ఎవరైతే ఆ అనుమానాస్పద విషయాల నుండి భయబీతి కలిగి ఉంటారో తమ ధర్మం మరియు గౌరవం యొక్క రక్షణ పొందుతారు,మరెవవరైతే అనుమానాస్పద విషయాల్లో పడతారో హరామ్ కు గురి అవుతారు,ఒక గొర్రెల కాపరి కంచవద్ద తన పశువులను మేపుతున్నాడు అప్పుడు అవి ఆ కంచెను దాటి చేనులో మెసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి,తస్మాత్! జాగ్రత్త ప్రతీ రాజు కు ఒక కంచె నిర్దారించబడి ఉంటుంది,అల్లాహ్’నిర్దారించిన కంచె ఏమిటంటే "తాను హరాము పర్చిన విషయాలు", వినండి ! నిశ్చయంగా దేహం లో ఒక మాంసపు ముక్క ఉంది అది క్షేమంగా ఉంటే పూర్తి దేహం క్షేమంగా ఉంటుంది అదే కనుక పాడైతే సంపూర్ణ దేహం పాడైపోతుంది,అది మరేమీటో కాదు ‘హృదయము ‘అని తెలియపర్చారు.
దృఢమైనది - ముత్తఫిఖ్ అలైహి

వివరణ

సాధారణ జాబితా ప్రకారంగా –అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ హలాలు పరిచిన విషయాలు,మరియు అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త హరాము పరిచిన విషయాలు అన్నీ స్పష్టంగా ఉన్నాయి, అయితే, ముస్లిం పట్ల భయం కలిగించే విషయం ‘అనుమానాస్పద’ విషయాల నుండి వచ్చింది, ఆ సందేహాస్పద విషయాలను ఎవరైతే వదలి వేస్తారో వారు తన ధర్మాన్ని శరీయతు విరుద్ధమైన వాటి జోలికిపోకుండా చెక్కుచెదరకుండా సురక్షితంగా ఉంచుతాడు. అలాంటి సందేహాస్పదమైన పనులకు పాల్పడటం వలన ప్రజల నుండి కలగబోయే అపవాదుల నుండి తన గౌరవాన్ని కూడా కాపాడుకుంటాడు;మరెవరైతే అనుమానాస్పద విషయాలనుండి తనను సంరక్షించుకొలేదో అతను నిషేదిత విషయాలకు గురి అవ్వడం లేదా ప్రజల చాడీలకు మరియు పరువునష్ట పరుచుకోవడానికి తనను తాను బహిర్గత పరుచుకుంటాడు;సందేహాస్పదమైన విషయాలను ఆచరించువాడి గురించి చెప్తూ దైవప్రవక్త తన ఒంటెలను లేదా గొర్రెలను ఒకరివ్యక్తిగతమైన పొలం దగ్గర మేపుతున్న గొర్రెల కాపరితో పోల్చాడు.తన జంతువులు దానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నందు వల్ల ఆ పొలం లోపల మేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. అదేవిధంగా, సందేహాస్పద విషయాలను ఆచరించేవాడు స్పష్టమైన నిషేదితాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు కాబట్టి అతను అందులో పడిపోయే ప్రమాదం కూడా ఉంది;ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ భోదిస్తూ :-బాహ్యచర్యలు మనిషి యొక్క అంతర్గత చర్యలు ధర్మబద్ధమైనవా లేక ఆవినీతిపరమైనవా?అనే విషయాన్ని తెలుపుతాయి అని సూచించారు,ఆపై వివరిస్తూ శరీరంలో ఒకమాంసంముక్క (గుండె) ఉందని,దాని సక్రత వల్ల పూర్తి శరీరం సక్రమంగా ఉంటుందని,మరియు దాని వక్రత పూర్తి శరీరవక్రతకు కారణమవుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. ‘ఈ హదీసులో ‘హలాలు కర్మలు చేయాలని నిషేదిత హారాము మరియు సందేహాత్మక కార్యక్రమాల నుండి సంరక్షించుకోవాలని ప్రోత్సహించడం జరిగింది.
  2. సందేహాత్మక కార్యక్రమాల పట్ల ఆదేశం ప్రత్యేకించబడినది,కొంతమందికి వాటి శరీయతు పరమైన రుజువులు తెలిసిఉంటుంది కానీ చాలామంది పై ఆ వివరాలు దాగి యుంటాయి
  3. ఎవరైతే తమ సంపాదనలో,జీతబత్యాల్లో మరియు సమస్తకార్యకలాపాల్లో సందేహాత్మక విషయాలనుండి సంరక్షించుకొడో అతను తనను తను అభియోగాలకు గురిచేసుకుంటాడు
  4. హృదయం విలువను, గొప్పతనం మరియు దాని సంస్కరణ పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించడం జరిగింది,ఎందుకంటే అది శరీరానికి నాయకత్వం చేస్తుంది,దాని సక్రత వల్ల శరీరం సక్రమంగా ఉంటుంది దాని వక్రత వల్ల పూర్తి శరీరం నాశనానికి గురి అవుతుంది
  5. హలాల్ మరియు హరామ్ పరంగా వస్తువులు మూడు రకాలుగా విభజించబడ్డాయి ;హలాలు స్పష్టంగా ఉంది,హరాము స్పష్టంగా ఉంది మరియు సందేహాత్మకమైనవి
  6. ధార్మిక కార్యక్రమాలను మరియు గౌరవభావాన్నిపరిగణించే విషయాలను సంరక్షించుకోవాలి
  7. నిషేదితాలకు చేర్చే తలుపులను మూసివేయాలి,దీనికి చెందిన రుజువులు శరీయతులో చాలా ఉన్నాయి
  8. ‘ఆచరణాత్మకశరీయతు’ అర్ధాల కోసం సామెతలు ఉపమానాలు ఉపయోగించబడ్డాయి.
ఇంకా