కూర్పు:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمُكَافِئِ ، ولكنَّ الواصل الذي إذا قَطعت رحِمه وصَلَها».
[صحيح] - [رواه البخاري]
المزيــد ...

అబ్దుల్లా బిన్ అమ్ర్ బిన్ అల్ ఆస్ రజియల్లాహు అన్హుమ ఉల్లేఖనం ‘మహనీయ దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఉపదేశించారు"చేసిన కార్యానికి ప్రత్యుపకారం చేయువాడు'వాసిల్ '(బంధుత్వసంరక్షకుడు) అనిపించుకోడు,త్రెంచుకున్నబంధాన్ని తిరిగి సద్వైఖరితో కలుపుకున్నవాడు,'వాసిల్'(బంధుత్వసంరక్షకుడు)సత్సంబంధకుడిగా పరిగణించబడతాడు".
దృఢమైనది - దీనిని ఇమామ్ బుఖారీ ఉల్లేఖించారు

వివరణ

"ليس الواصل بالمكافىء"-దైవప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ యొక్క ఈ వచనానికి అర్ధం : బంధుత్వబంధం లో మరియు సద్వైఖరి లో తన బంధుమిత్రులతో ‘ఉపకరానికి ఉపకారం’చేయువాడు పరిపూర్ణుడు కాదు,వాసిల్ వాస్తవానికి త్రెంచుకున్నపిదప కూడా సంబంధాలకు విలువనిచ్చు వాడు,అతనిపట్ల అనుచిత వ్యవహారము చేయబడినను అపకరానికి ఉపకారంతో సంబంధాలను తిరిగి కలుపుకునువాడే నిజమైన ‘వాసిల్’,కాబట్టి ఒక మనిషికి తన బంధువులు పొరుగువారు,మిత్రులు మొదలైన వారు అపకారం చేసినప్పుడు హనీ చేసినప్పుడు దానిపై ఓర్పు వహిస్తూ అల్లాహ్ పై పుణ్యఫలాపేక్షను కలిగి యుండాలి,ఇలాంటి వ్యక్తి కొరకు ఎల్లప్పుడు అల్లాహ్ వైపు నుండి ఒక సహాయకుడుదూత నియమింపబడి ఉంటాడు,దానివల్ల అతను లాభంలో ఉంటాడు,అతని శత్రువులు నష్టానికి గురై ఉంటారు,బంధుత్వం అనేది డబ్బుతో సహాయపడటంతో గానీ,అవసరం లో ఆదుకోవడం కానీ,నష్టాన్ని దూరం చేయడంతో గానీ,నవ్వుతూ పలకడంతో గానీ,వారి కొరకు దుఆ చేయడం వల్ల గానీ చూపించవచ్చు,దీని యొక్క పూర్ణ అర్ధం “ ఎలాంటి స్తోమత ఉంటే ఆ శక్తి మేరకు అతనికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తూ నష్టం నుండి ఆపడానికి ప్రయత్నం చేయాలి,ఇస్లాం బంధుత్వసంరక్షన పట్ల అధికంగా తాకీదు చేసింది,ఉపద్రవం నుండి రక్షణకు మరియు హెచ్చరిక తో చేసే త్రెంపుగోలు అనేది బంధుత్వబంధానికి వ్యతిరేకమైనది కాదు,ఉదా ఒకవేళ ఎవరికైనా బంధుత్వ త్రెంపుగోలు వల్ల సన్మార్గం వైపుకు,శరియతు ఉల్లంఘన వదలి ఋజుమార్గం వైపుకు వస్తాడన్న అవకాశమున్నప్పుడు లేదా తన బంధువులు అలాంటి ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినప్పుడు ఆ సంబంధాలను సమర్థిస్తే,తనకు లేదా తనపై ఆధారపడినవారు ఆ చెడుకు (పాపం) గురవుతారన్న భయం ఏర్పడినప్పుడు చేయడం.

అనువాదము: ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్ స్పానిష్ టర్కిష్ ఉర్దూ ఇండోనేషియన్ బోస్నియన్ రష్యన్ బెంగాలీ చైనీస్ పర్షియన్ టాగలాగ్ హిందీ వియత్నమీస్ సింహళ ఉయ్ఘర్ కుర్దిష్ హౌసా పోర్చుగీసు మలయాళం స్వాహిలీ తమిళం బర్మీస్ జర్మన్ జపనీస్ పష్టో అస్సామీ అల్బేనియన్
అనువాదాలను వీక్షించండి

من فوائد الحديث

  1. బంధుత్వాన్ని కలుపుకోవాలని ప్రోత్సహించబడుతుంది.
  2. అల్లాహ్ కొరకు చేసే కార్యాల్లో ఇఖ్లాస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి,ఒకవేళ ప్రపంచంలో దానివల్ల ప్రయోజనం చేరకపోతే,పరలోకంలో శాశ్వతంగా అతనికి మేలు లభిస్తుంది.
  3. ఒక ముస్లిముకు అపకారం చేయడం వల్ల అది అతన్ని అపకారికీ ఉపకారం చేయకుండా నిరోధించలేదు
  4. శరీయతు పరమైన బంధుత్వబంధం అనగా-నిన్ను త్రెంచుకున్న వాడిని నువ్వు కలుపుకోవడం,నీపై దౌర్జన్యం చేసినవాడిని నువ్వు క్షమించడం,నీకు ఇవ్వని వాడికి నువ్వు ఇవ్వడం,అంతే కానీ ఉపకారికి ప్రత్యూపకారం చేయడం,మరియు ఫలానికి ప్రతిఫలం ఇవ్వడం బంధుత్వబంధం నెరవేర్చుకోవడం అనిపించుకోదు.
  5. ఈ హదీసులో తెలియజేయబడినది: బంధుత్వాన్ని కలుపుకోవడం అనేది మరోవైపునుండి ప్రత్యుపకారమైన బహుమతి అయితే అది పూర్తిగా బంధుత్వం కలుపుగోలు అనిపించుకోదు,ఎందుకంటే అది ఇచ్చుపుచ్చుకుంటూ పొందే ప్రయోజనం అనిపించుకుంటుంది,ఇందులో బంధువులు మరియు ఇతరులు అందరూ సమానమే,
  6. చుట్టాలకు చెందిన విషయం లో అపకారికి కూడా ఉపకారం చేయడం ఇష్టాపూర్వకమైన( ముస్తాహబ్బ్) క్రియ.
కూర్పులు
ఇంకా